Replica Schedel Homo Erectus Pekinensis (Weidenreich, 1940)

€ 178,35

Het Sinanthropus-schedelmodel is het beste gietstuk dat is gemaakt van wetenschappelijk gemaakte kopieën van exemplaren die voorkomen in de collectie van het Instituut voor Antropologie en Menselijke Genetica voor Biologen van de Johann-Wolfgang-Goethe Universiteit, Frankfurt/Main, Duitsland. Dit betekent dat alle details in elke antropologische schedel absoluut nauwkeurig kunnen worden gereproduceerd. Deze unieke replica van de Sinathropus-schedel wordt aangevuld door deze op een voetstuk te plaatsen met een reliëfkaart van het geografische gebied waar het exemplaar is gevonden.
Deze schedel is een nauwkeurig afgietsel van een Sinanthropus-schedel, gereconstrueerd door Weinert en gemodelleerd naar tekeningen van Black en Weidenreich nadat alle originele botspecimens verloren waren gegaan. Sinanthropus behoort tot het geslacht Homo erectus pekinensis (Sinanthropus pekinensis) en kan gezien worden als een typisch voorbeeld van
vroege man.

  • Ontdekt bij: Zhoukoudian, 40 km ten zuidwesten van Peking
  • Ontdekking: 1929-1936
  • Leeftijd: ca. 400.000 jaar