Microanatomisch oogmodel

€ 253,38

Het oogmodel illustreert de microscopische anatomische structuur van het netvlies met choroidea en sclera. De linker blokachtige, gelaagde zijde van het oogmodel toont de volledige structuur van het netvlies inclusief de aanvoerende vasculaire laag en delen van de sclera vanuit een lichtmicroscopisch beeld.
Het rechterdeel van het oogmodel is een doorsnedevergroting. Het toont de microscopische structuur van de fotoreceptoren en de cellen van de gepigmenteerde laag.
Linker deel van van het oogmodel is 850 keer vergroot - het rechter deel 3800 keer. Zo heb je het menselijk oog nog nooit gezien!