XXL menselijk gebit

€ 120,19

Dit gigantische model voor tandheelkundige zorg, groot genoeg om van 20m nog te zien, toont de bovenste en onderste helft van het gebit van een volwassene. Een flexibel gewricht tussen de kaken maakt een gemakkelijke verplaatsing van het tandverzorgingsmodel mogelijk.