Lever

€ 317,73

Het 2-delige levermodel toont een sterk vergroot schematisch aanzicht van een deel van de lever. Het model illustreert de structuur van de functionele en structurele componenten van de lever in twee verschillende vergrotingen. Het linkerdeel van het model toont een deel van de lever dat meerdere leverlobjes omvat. Het rechterdeel van het model is een sterk uitvergrote weergave van de doorgesneden leverlobule aan de linkerkant. Het linkerdeel en het rechterdeel van de lever worden respectievelijk 60 keer en 200 keer vergroot. Het realistische levermodel toont de anatomie van de lever en galblaas. De lever met galblaas toont 4 lobben met galblaas, extrahepatische kanalen en hilusvaten. Dit model wordt geleverd op een afneembare standaard.