Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Kennis » Voortgangstoets/Crux

Voortgangstoets (VGT)/Crux

De voortgangstoets is een toets die 4 keer per jaar wordt afgenomen. Tijdens deze toets word je medische kennis getoetst door middel van 200 vragen. Het idee vanuit de faculteiten is om constant te leren en vooruitgang te boeken, in plaats van alleen te leren voor tentamens. Dit wordt getoetst op basis van de vooruitgang in algemene medische kennis. De uitslag is een score, gevormd in percentages, op basis van de scores van alle studenten (eerste- tot zesdejaars studenten) en is dus logaritmisch bepaald. Ieder toets heeft hierom haar eigen cut-off score die je minimaal zou moeten halen, gerangschikt over 24 niveaus (4 toetsen/niveaus in 6 jaar). 
Alle specialismes en onderwerpen, verspreid over disciplines, komen per toets in meer en mindere mate aan bod. Op de website van interuniversitaire voortgangsoets (iVTG) kan je zien op welke disciplines je het best, en ook het minst, hebt gescoord. Daarnaast kan je je cijfer vergelijken met studiegenoten van verschillende universiteiten die in dezelfde periode van hun studie zitten. Je kan dit allemaal doen door in te loggen op de website van het iVTG (www.ivtg.nl) en daarbij te gaan naar ProF.
Op basis van iVTG kan je op de volgende pagina's de verschillende disciplines nader bestuderen:

Wil je oefenen met oude vragen uit voorgaande toetsen?

Heb je advies of tips nodig om het tentamen goed te maken?

Mocht je het idee hebben dat er iets mist of dat je een bepaalde discipline nader wil oefenen? Kijk dan bij ziektebeelden of kennis of daar nader informatie staat. Kom je er nog niet uit? Stuur een bericht!