Home » Kennis » Vaardigheden

Vaardigheden

Op deze pagina vind je verschillende vaardigheden die je als co-assistent dient te kunnen uitvoeren om later als basisarts adequaat te kunnen functioneren. Ieder ziekenhuis kent haar eigen protocol, maar hier kan je algemene richtlijnen vinden zoals die zijn voorgeschreven.