Home » Kennis » Medisch overdracht

Medisch overdracht

Een overdracht kan worden uitgevoerd tussen co's, collega's, artsen, verpleegkundigen etc. om relevante gegevens van een patiënt uit te wisselen zonder de patiënt gezien te hebben. Het is belangrijk om een structuur te hebben en deze aan te houden. Bij een arts zal een foutloze overdracht zeker indruk maken.

De perfecte overdracht
Op/in (locatie) zag ik (meneer/mevrouw) (naam) van (leeftijd) jaar. Patiënt is bekend met (voorgeschiedenis), waarvoor (medicatie). Patiënt presenteert zich nu met (hoofdklacht) sinds (tijd). Daarbij heeft patiënt (bijzonderheden, tractus anamnese, speciële anamnese). Bij lichamelijk onderzoek zie ik een (alert/niet-alert/ziek/niet-ziek/acuut/niet-acute) patiënt met (bevindingen). Differentiaal diagnostisch denk ik aan (ziekte(s)). Aanvullend onderzoek liet (uitslag) zien. Voorgesteld wordt om (behandeling) te starten.

 

Bronnenlijst

  1. Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP) [Internet]. Nhg.org. [cited 2021 Jan 3]. Available from: https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-informatie-uitwisseling-tussen-huisarts-en-specialist-hasp