Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Kennis » Farmacotherapie » Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Ieder recept dient volgens de geneesmiddelenwet de volgende informatie te bevatten: naam + geboortedatum patiënt, naam arts, naam/sterkte/hoeveel/ gebruik van geneesmiddel, paraaf en een datum. Daarnaast moet op het recept een afwijkende nierfunctie worden vermeld, als deze van een patiënt bekend is. Ook moet de reden van voorschrijven worden vermeld wanneer een geneesmiddel op een wettelijk vastgestelde lijst van 23 geneesmiddelen staan.

 

Opiumwet

Het doel van de opiumwet is inperking van het gebruik van opium en andere verdovende middelen. 

Ieder recept van een opiaat dient volgens de Opiumwet te voldoen aan de volgende eisen: handtekening, sterkte en hoeveelheid volledig uitgeschreven, volledig adres arts inclusief telefoonnummer, datum, één geneesmiddel per recept, alle gegevens patiënt (naam + volledig adres), herhalingen volledig uitgeschreven, onuitwisbare inkt

 

Verkeersdeelname na medicatie 

Een aantal geneesmiddelen kunnen het reactievermogen beïnvloeden. Zij zijn opgenomen in een lijst met 3 categorieën.

  1. Categorie 1: veilig
  2. Categorie 2: licht tot matig negatieve invloed, waar gebruikers aan kunnen wennen
  3. Categorie 3: ernstig, potentieel gevaarlijke invloed.

Tot de risicomedicatie behoren: benzodiazepines, opiaten, TCA’s, bepaalde anti-epileptica, bepaalde antipsychotica, bepaalde antihistaminica (clemastine). Volgens de wegenverkeerswet is een bestuurder strafbaar als deze rijdt onder invloed van een middel waarvan hij weer of redelijkerwijs moet weten dat zijn rijvaardigheid verminderd kan worden.

 

Bronnenlijst

  1. 2021. Reader Farmacotherapie. [ebook] Nijmegen: NVKFB. Available at: <https://nvkfb.nl/wp-content/uploads/2022/01/FTE-Reader-november-2021_track23122021.pdf> [Accessed 11 January 2022].