Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Kennis » Farmacotherapie » Geneesmiddelengebruik

Geneesmiddelengebruik

Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen is van groot belang. Doelmatigheid dient naast het gezondheidsbelang ook kostenbewust te zijn. In het farmacotherapeutisch plan zijn 6 stappen:

  1. Probleemstelling: wat is de werkdiagnose? Ernst, oorzaak, gevolgen. 
  2. Wat is het doel van de behandeling? Curatief, symptomatisch, preventief of palliatief.
  3. Behandelopties: niet-medicamenteuze of medicamenteuze optie. Kies een medicijn.
  4. Controleer of keuze geschikt is voor specifieke patiënt. Denk aan comorbiditeit, geslacht, leeftijd, ras, voorkeur en wensen van patiënt, zwangerschap, therapietrouw. Comedicatie, allergie.
  5. Recept en patiënt informatie: geef informatie over bijwerkingen en inname instructie. 
  6. Follow-up: werking controleren. 

 

Therapietrouw

Volgens de WHO is 50% van de patiënten therapieontrouw. Dit kan leiden tot verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit en hogere zorgkosten. Redenen voor therapieontrouw zijn complex (tabel 1).

Niet-intentionele factoren Intentionele factoren
Vergeetachtigheid (complexe schema’s, polyfarmacie) Patiënt ervaart behandeling als niet-noodzakelijk
Beperkt vermogen om behandeling te begrijpen Negatieve houding t.a.v. specifiek middel
Onherkenbaarheid van geneesmiddel Zorgen om geneesmiddel (bijwerkingen, verslaving)
Kosten behandeling (bijbetaling) Gebrek aan vertrouw in behandeling
Analfabetisme  Kennisgebrek
Slechtziendheid  Aandoening wordt als stigmatiseren gezien

Tabel 1: overzicht van factoren die kunnen leiden tot therapie-ontrouw


De keuze van geneesmiddelen dient plaats te vinden op basis van de volgende factoren: effectiviteit, veiligheid, kosten en doelmatigheid.


Bronnenlijst

  1. 2021. Reader Farmacotherapie. [ebook] Nijmegen: NVKFB. Available at: <https://nvkfb.nl/wp-content/uploads/2022/01/FTE-Reader-november-2021_track23122021.pdf> [Accessed 11 January 2022].