Home » Kennis » Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek wordt zeer laagdrempelig uitgevoerd. Hiermee kan snel en makkelijk een groot algemeen beeld geschetst worden van de patiënt en diens status. Op de volgende pagina's kan je lezen wat verschillende waardes en de normale waardes zijn, wat betekent een verhoging of verlaging van een bepaalde waarde nou en de mogelijke differentiaal diagnose bij een aantal veel voorkomende labuitslagen.

 

Bronnenlijst

  1. Lab Values, Normal Adult: Laboratory Reference Ranges in Healthy Adults [Internet]. Emedicine.medscape.com. 2021 [cited 30 September 2021]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/2172316-overview
  2. Bloedonderzoek [Internet]. Labuitslag.nl. 2016 [cited 2021 Jan 3]. Available from: https://labuitslag.nl/bloedonderzoek/
  3. Clark M, Kumar P. Kumar & Clark clinical medicine. Edinburgh: Elsevier Saunders; 2016.
  4. Normal Laboratory Values - Resources - MSD Manual Professional Edition [Internet]. MSD Manual Professional Edition. 2021 [cited 30 September 2021]. Available from: https://www.msdmanuals.com/professional/resources/normal-laboratory-values/normal-laboratory-values
  5. Laboratoriumdiagnostiek Algemeen onderzoek (LESA) [Internet]. Nhg.org. [cited 2021 Jan 3]. Available from: https://www.nhg.org/themas/publicaties/laboratoriumdiagnostiek-algemeen-onderzoek-volledige-tekst