Home » Kennis » Bloedgasanalyse

Bloedgasanalyse

Met een bloedgasanalyse wordt er een indicatie van de oxygenatie (zuurstof opname) en de ventilatie (koolstofdioxide afgifte), maar kun je ook het zuur-base evenwicht controleren. Normaalwaarden zijn als volgt:

pH 7.35 - 7.45
pO2 10,0 - 13,3 kPa
pCO2 4,7 - 6,2 kPa
HCO3- 23,0 - 28,0 mmol/L
Base Excess (BE) -3,0 - 3,0

De beoordeling kan systematisch gedaan worden volgens een stappenplan (figuur 1 en 2).

 1. Beoordeel de pH
  • pH < 7,35 is een acidose
  • pH > 7,45 is een alkalose
  • 7,35 < pH < 7,45 is normaal of een gecombineerde/gecompenseerde stoornis
 2. Beoordeel de pCO2 en HCO3-
  • Respiratoire acidose: pH<7,35 en pCO2 hoog
  • Metabole acidose: pH<7,35 en HCO3- laag

  • Respiratoire alkalose: pH>7,45 en pCO2 laag
  • Metabole alkalose: pH>7,45 en HCO3- hoog

  • Daarnaast kan er een compensatie optreden vanuit het lichaam:
   • Respiratoire compensatie voor een metabole acidose of metabole compensatie voor een respiratoire alkalose: pCO2 laag en HCO3- laag
   • Respiratoire compensatie voor een metabole alkalose of metabole compensatie voor een respiratoire acidose: pCO2 hoog en HCO3- hoog
 3. Bekijk de pO2 en O2-saturatie en beoordeel dit in relatie tot de ademhalingsfrequente (RR).

Figuur 1: stroomschema van de interpretatie van een bloedgas.

Bron: Bloedgas analyse [Internet]. Stylishnurse.nl. 2020 [cited 2021 Jan 3]. Available from: https://stylishnurse.nl/blogs/bloedgas-analyse/

Figuur 2: tabel met de verschillen in de soorten afwijkingen en diens compensatie. 

Bron: Breathing (blood gas analysis) [Internet]. Leeds.ac.uk. [cited 2021 Jan 3]. Available from: http://rrapid.leeds.ac.uk/pRRAPID/04-breathing-08.html 

 

Bronnenlijst

 1. Vvaa.nl. 2021. De Stem En Steun Van Zorgverleners | Vvaa. [online] Available at: <https://www.vvaa.nl> [Accessed 2 January 2021].
 2. Bloedgas analyse [Internet]. Stylishnurse.nl. 2020 [cited 2021 Jan 3]. Available from: https://stylishnurse.nl/blogs/bloedgas-analyse/