Home » Kennis » Bewustzijn: AVPU en EMV-score

Bewustzijn: AVPU en EMV-score

AVPU en EMV

De beoordeling van het bewustzijn geschiedt middels AVPU-score of een EMV-score (Glasgow-coma schaal). De AVPU is gefocust op 4 punten:

 • Alert: patiënt is alert en bewust van diens omgeving.
 • Vocal: reageert op aanspreken.
 • Pain: reageert alleen op pijnprikkels.
 • Unresponsive: reageert algeheel niet op prikkels van buitenaf.

De EMV-score is gericht op 3 punten die uitgebreider worden onderverdeeld (figuur 1). Globaal wordt een score van 6 of lager gezien als comateus en indicatief voor intubatie. Maar wees je ervan bewust dat het fout kan zien. Hierom moet de EMV-score  altijd beoordeeld worden in relatie tot elkaar: een patiënt met 4-1-1 heeft een score van 6, maar opent de ogen spontaan (mogelijk locked-in syndroom) en hierbij zou je dus niet intuberen.

Figuur 1: de EMV-score en de onderverdeling waarop wordt gescoord. 

Bron: ABCDE-kaart voor huisartsen, 2016, nhg.org


Stappenplan EMV

 1. Aanspreken
  Benader de patiënt en spreek hem of haar aan met een heldere, indringend en luide stem. Hiermee beoordeel je de oogrespons (E) en mogelijk verbale respons (V).
 2. Aanraken

  Indien er geen oogrespons is bij herhaaldelijk luid aanspreken van de patiënt ga je over op contact: raak de handen aan van de patiënt (of houd ze vast) en beoordeel E en V. Indien er geen oogrespons is bij aanraking: ‘wakker’ schudden (niet doen bij een trauma) en beoordeel E en V. Herhaal dit een aantal keer.

 3. Opdracht
  Vraag de patiënt een opdracht uit te voeren om zodoende naast E en V de motorische response (M) te beoordelen. Vraag op de ogen te openen, de tong uit te steken en/of in de vingers te knijpen.

 4. Pijnprikkel
  Als er geen oogrespons en/of motorische respons is in voorgaande stappen ga je over op het geven van een pijnprikkel. Geef tot 10s een stevige pijnprikkel op de oogrand (supra-orbitaal) en beoordeel EMV. Indien er nog geen oogrespons en/of motorische respons is, geef je een pijnprikkel op het nagelbed en beoordeel weer EMV. Bij M3 kan de hand omhoog komen, maar gaat deze niet voorbij de clavicula. Bij M4 wordt ook nog het hoofd of lichaam mogelijk weg getrokken. Bij M5 wordt de hand naar het oog gebracht richting de pijnprikkel en zeker tot voorbij de clavicula.

  • Indien M<5: pijnprikkel op het nagelbed aan andere kant (contralateraal) en beoordeel EMV. De score wordt links en rechts beoordeeld maar de som van de beste reacties tellen.

 

Vraag

Meneer X reageert niet op aanspreken en voert geen opdracht uit. Bij toedienen van een pijnprikkel op de orbitarand brengt meneer X zijn hand ineens naar zijn oog. Welke score voor motorische reactie moet je hier noteren?

a. M5

b. M4

c. M3

d. M2

Het antwoord is het 1e letter van de tweede bron.

 

Bronnenlijst

 1. Het acute boekje “Opvang van de instabiele patient”, 2017, www.hetacuteboekje.nl  
 2. ABCDE-kaart voor huisartsen, 2016, https://www.nhg.org/themas/publicaties/herziene-abcde-kaart-voor-huisartsen-onderbouwing-en-implementatie