Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Urologie » Epididymitis

Epididymitis

Dit is een ontsteking van de epididymis. Epididymitis kan overgaan in een orchitis (ontsteking van de testis). Het is zeldzaam bij kinderen, maar komt meestal voor bij seksueel actieve mannen. De oorzaken zijn vaak:

 • Bacteriën in urogenitaalstelsel: E. Coli, S. Saprophitycus, Proteus Mirabilis, Klebsiella en andere gramnegatieven.
 • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's): Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis.
 • Katheterisaties en operaties.

 

Anamnese

De klinische verschijnselen zijn vaak moeilijk te onderscheiden met andere acute scrotumafwijkingen. Het is belangrijk een onderscheid te vinden tussen torsio testis en epididymitis:

 • Eenzijdige pijn en zwelling.
 • Soms roodheid en zwelling scrotumhuid.
 • Vaak: koorts en algehele malaise zoals spierpijn, misselijkheid en braken.
 • Minder acuut beloop dan torsio testis, ontstaat in enkele uren tot dagen.
 • Vaak al langere tijd mictieklachten passend bij een urineweginfectie.

 

Lichamelijk onderzoek

 • Epididymis is gezwollen, stevig en zeer pijnlijk.
 • Testis zelf niet pijnlijk en kan onderscheiden worden van epididymis.
 • Scrotumhuid kan oedemateus, rood, glanzend en warm zijn.
 • Soms bij rectaal toucher gevoelige prostaat als primaire bron van epididymitis.

 

Aanvullend onderzoek

Dit kan worden uitgevoerd middels urineonderzoek (leukocyten in sediment of positieve urinekweek). Bij verdenking op een onderliggend oorzaak in een SOA, kan een SOA-kweek worden verricht.

 

Behandeling

De behandeling bestaat uit 2 stappen:

 • Antibioticum (2-4 weken): cortimoxazol, chinolonen (ciprofloxacine, oflaxacine)
 • Pijnbestrijding: NSAID’s

 

Bronnenlijst

 1. T.A. Drixler P. Afwijkingen aan het scrotum: hydrocele, varicocele, spermatocele, torsio testis, epididymitis, testiscarcinoom. [Internet]. Med-info.nl. 2021 [cited 7 January 2021]. Available from: http://www.med-info.nl/Afwijking_algemeen_scrotumafwijkingen.html
 2. Bangma, C.H. (2008). Urologie.2e, herz. dr. Houten : Bohn Stafleu van Loghum
 3. Bosch, J., & Prins, A. (Eds.). (2010). Urologie. Tweede druk. (Reeks praktische huisartsgeneeskunde). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.