Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Sociale geneeskunde » Overgewicht/obesitas

Overgewicht/obesitas

Obesitas kan worden gedefinieerd als een teveel aan lichaamsvet. De verhoging in lichaamsvet kan op verschillende manieren worden beschouwd:

 • Body mass index (BMI): >30 wordt beschouwd als obesitas bij volwassenen (> 40 extreem obesitas). >25 is overgewicht; 18-25 is het ideaal.
 • Totaal lichaamsvet: >25% voor mannen en >35% voor vrouwen
 • Tailleomtrek: >102 cm voor mannen en >88 cm voor vrouwen
 • Taille/heupverhouding: >0.9 voor mannen en >0.85 voor vrouwen

Epidemiologie
De prevalentie van obesitas stijgt snel en epidemische obesitas zal een enorm gezondheidsprobleem worden. In de VS (2014) wordt meer dan een derde (36%) van de volwassen bevolking als zwaarlijvig beschouwd. In Nederland (2015) heeft 50,3% van de volwassen bevolking overgewicht (BMI> 25) en is 13,7% zwaarlijvig.

Obesitas is het gevolg van aanhoudende overmatige energie-inname boven uitgaven. Voor elke 9 calorieën overtollige energie die het lichaam binnenkomt, wordt ongeveer 1 g vet opgeslagen. Vet wordt voornamelijk opgeslagen in adipocyten in onderhuids weefsel en in de intraperitoneale holte.

Etiologie en pathofysiologie
De adipocyt kan in omvang toenemen (hypertrofische obesitas) of in aantal (hypercellulaire obesitas) bij zwaarlijvige personen. Hypertrofische obesitas is typerend voor centrale obesitas en begint meestal op volwassen leeftijd. Het wordt in verband gebracht met een verhoogd cardiovasculair risico en reageert snel op maatregelen om het gewicht te verminderen. Hypercellulaire obesitas is variabeler dan hypertrofische obesitas, maar komt meestal voor bij personen die obesitas ontwikkelen in de kindertijd of adolescentie. Patiënten met hypercellulaire obesitas kunnen het moeilijk vinden om af te vallen door niet-chirurgische ingrepen.
De adipocyten zijn metabolisch actief en produceren verschillende peptiden en metabolieten die relevant kunnen zijn voor de controle van het lichaamsgewicht. De adipocyten scheiden pro-inflammatoire factoren, plasminogeenactivatorremmer, prostaglandinen, leptine en adiponectine uit.

Oorzaken zijn onder meer genetische factoren, een zittende levensstijl, onvoldoende lichaamsbeweging, overvoeding bij kinderen en een calorierijk dieet. De gevoeligheid voor obesitas wordt grotendeels genetisch bepaald (50-90% van de BMI-variantie kan worden toegeschreven aan genetische factoren), terwijl omgevingsfactoren de expressie van de ziekte reguleren. Neurogene afwijkingen van de voedings- en verzadigingsregulerende systemen spelen ook een etiologische rol. Weerstand tegen leptine, in plaats van onvoldoende hormoon, komt ook veel voor bij obesitas. Drie monogene oorzaken van obesitas zijn:

 1. Mutaties van MCR-4
 2. Aangeboren leptinedeficiëntie
 3. Mutaties van de leptinereceptor.

Mutaties van MCR-4 zijn het meest voorkomende monogene type en zijn verantwoordelijk voor 2-6% van de menselijke obesitas; het tweede en derde type zijn zeer zeldzaam.

 

Lichamelijk onderzoek

Gericht op de ernst van het overgewicht (figuur 1). Focus op:

 • Lengte
 • Gewicht (eventueel met lichte kleding)
 • Buikomvang

Figuur 1: bepaling van buikomvang.

Bron: Richtlijnen.nhg.org. 2020. Obesitas. [online] Available at: <https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/obesitas#volledige-tekst> [Accessed 16 December 2020].


Aanvullend onderzoek

Op indicatie van mogelijk hypothyreoïdiediabetes mellitus 2 of het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel.

 

Behandeling

De behandeling is gebaseerd op het verlagen van de energie-input tot onder het energieverbruik en het creëren van een aanhoudende negatieve energiebalans totdat het gewenste gewichtsverlies is bereikt (oftewel meer lichaamsbeweging en een gezond dieet). Er zijn verschillende medicijnen die de honger verminderen, waaronder amfetaminen, fentermine en topiramaat.

Lipaseremmers (orlistat) kunnen worden gebruikt om de intestinale absorptie van lipide te remmen. Voor patiënten met morbide obesitas (BMI> 40), of patiënten met een hoog risico op obesitas, kunnen verschillende chirurgische ingrepen worden gebruikt om de vetmassa van het lichaam te verminderen of de hoeveelheid voedsel die bij elke maaltijd kan worden gegeten te verminderen.

 

Prognose

Het doel is uiteraard een gezond gewicht. Maar een gewichtsvermindering van 5-10% geeft bij patiënten al een drastische verbetering in gezondheid.

Zwaarlijvige patiënten lopen het risico op vroegtijdig overlijden, voornamelijk door diabetes mellitus, CAD en cerebrovasculaire aandoeningen. Andere aandoeningen en complicaties die verband houden met zwaarlijvigheid omvatten osteoartritis, spataderen, galstenen, obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), hypertensie, IHD, beroerte, diabetes mellitus, hyperlipidemie, menstruatiestoornissen en hartfalen. Hoe groter de obesitas, hoe hoger de morbiditeit en mortaliteit. Een centrale verdeling van lichaamsvet gaat gepaard met een hoger risico op morbiditeit en mortaliteit dan een meer perifere (bijvoorbeeld heupen) verdeling van lichaamsvet.

Patiënten kunnen ook het metabolisch syndroom ontwikkelen. Daarbij zijn minimaal 3 van de volgende 5 medische toestanden aanwezig:

 • Obesitas, vooral centrale obesitas
 • Hypertensie (BP> 130/85)
 • Insulineresistentie en/of hyperglykemie bij vasten (>6 mmol/l)
 • Hoge serumtriglyceriden (>150 mg/dL)
 • Laag HDL-cholesterol (<50 mg/dL)

Deze kenmerken hangen nauw samen met de ophoping van overtollig vetweefsel in de buikholte rond de viscerale organen. Het metabool syndroom is daarom ook geassocieerd met een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes. 

 

Bronnenlijst

 1. Clark M, Kumar P. Kumar & Clark clinical medicine. Edinburgh: Elsevier Saunders; 2016.
 2. Richtlijnen.nhg.org. 2020. Obesitas. [online] Available at: <https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/obesitas#volledige-tekst> [Accessed 16 December 2020].