Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Kindergeneeskunde » Koortsstuipen

Koortsstuipen

Koortsstuipen zijn insults, of aanvallen, in het kader van koorts. Dit zijn de meest voorkomende oorzaak van aanvallen bij kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar oud (komt voor bij 4% van alle kinderen). Er is een onderverdeling tussen dimpele koortsstuipen en complexe koortsstuipen:

 • Simpel
  • Gegeneraliseerde aanval bij aanvang
  • Duur <15 min
  • Komt 1x /24 uur voor.
 • Complex
  • Focale kenmerken
  • Duur> 15min
  • Optreden> 1x / 24 uur
  • Reeds bestaande neurologische ziekte

De prognose van kinderen met eenvoudige koortsstuipen is uitstekend. Koortsstuipen komen terug bij 30-50% van de kinderen en er is een licht verhoogd risico op latere epilepsie. De meeste kinderen hebben geen behandeling nodig. Rectale diazepam kan tijdens een aanval worden toegediend om een langdurig voorval af te breken en is een optie voor kinderen met een voorgeschiedenis van langdurige koortsstuipen. Toediening van antipyretica tijdens koorts voorkomt geen koortsstuipen.

 

Bronnenlijst

 1. Hesdorffer DC, Shinnar S, Lax DN et al. Risk factors for subsequent febrile seizures in the FEBSTAT study. Epilepsia. 2016 July. 57(7):1042-1047.
 2. Nelson, W., Behrman, R., Kliegman, R. and St. Geme, J., 2020. Nelson Textbook Of Pediatrics. Philadelphia: Elsevier.