Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Kindergeneeskunde » Nummulair eczeem

Nummulair eczeem

Nummulair eczeem (figuur 1) waarbij jeukende, ronde eczeemplekken ontstaan. Het wordt ook wel muntvormige eczeem genoemd. Het is vrij zeldzaam met een prevalentie van 2 per 1000 patiënten. Het wordt vaak gezien rond de leeftijd van 30 en 70, tevens is er een hogere incidentie bij mannen.

Figuur 1: nummulair eczeem.

Bron: Huidziekten.nl. 2020. Zakboek Dermatologie - Alfabetische Indeling. [online] Available at: <https://www.huidziekten.nl/zakboek/alfabet/alfabetframe.htm> [Accessed 30 December 2020].


Pathogenese

Bij jongeren ontstaat dit in kader van atypisch eczeem. Soms is het een uiting van contactallergisch eczeem (rubber, corticosteroïden). Provocatie is door middel van stress, medicatie-gebruik, auto-immuniteit en veneuze insufficiëntie. Helaas is de precieze pathogenese en pathofysiologie vooralsnog onbekend. 

 

Anamnese en lichamelijk onderzoek

De klachten zijn vaak ontstaan over dagen tot weken, maar soms zelfs over jaren. Het begint vaak op de benen en kan ook brandend/prikkend van aard zijn of erg jeuken. Verder is het:

  • Bij volwassenen meestal gelokaliseerd op strekzijde extremiteiten
  • Nummulair
  • Scherpbegrensd
  • Eczeemplekken bestaande uit erytheem, vesikels, papels, squamae

Het komt bijna nooit voor in het gezicht of op het hoofd. Ze zijn vaak symmetrisch van aard. Het kan voorkomen dat een leasie geïnfecteerd raakt.


Aanvullend onderzoek

Een biopt kan worden genomen. Mogelijk kan een KOH preparaat om schimmel uit te sluiten. Ook kan een H. pylori worden uitgesloten als oorzaak.

 

Behandeling

Hydratatie van de huid is de belangrijkste steunpilaar in de behandeling. Verder kan geopt worden voor:

  • Lokale corticosteroïden klasse 3/4
  • In ernstige gevallen UVB therapie
  • Antihistaminicum voor de nachtrust (jeuk)

 

Prognose

Chronische aandoening, waarbij bij een plotselinge uitbreiding aan een secundaire infectie met S. Aureus gedacht moet worden.

 

Bronnenlijst

  1. Huidziekten.nl. 2020. Zakboek Dermatologie - Alfabetische Indeling. [online] Available at: <https://www.huidziekten.nl/zakboek/alfabet/alfabetframe.htm> [Accessed 30 December 2020].
  2. Sillevis Smitt, J., Everdingen, J., Horst, H., Starink, M., Wintzen, M. and Lambert, J., 2017. Dermatovenereologie Voor De Eerste Lijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.