Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Kindergeneeskunde » 6e ziekte

6e ziekte

De 6e ziekte, roseola infantum (exanthem subitum), is een bekend kinderziekte veroorzaakt door humaan herpesvirus 6 (HHV-6) en humaan herpesvirus 7 (HHV-7): dubbelstrengs DNA-virus. Het onderscheid tussen de 2 is moeilijk, maar HHV-6 komt vaker voor. De ziekte komt het meest voor tussen 6 en 36 maanden. Tevens zijn meisjes in hogere risicogroepen.

Figuur 1: overzicht van mazelen en 6e ziekte (roseola infantum)


Anamnese en lichamelijk onderzoek

De klassieke roseola infantum-patiënt wordt gekenmerkt door een baby van 3 tot 36 maanden oud die voorheen gezond was en plotseling hoge koorts (40°C) heeft, waarbij die 3 dagen aanhoudt met niet-specifieke klachten. Een koortsstuip komt voor bij 15% van de baby's. Snel ontstaan van uitslag met een mild, roze, morbilliform exantheem. Bij patiënten met roseola infantum die immuungecompromitteerd zijn, beginnen de symptomen ook abrupt, met koorts, malaise en betrokkenheid van andere organen, zoals het zenuwstelsel, gastro-intestinaal en luchtwegen.

Het karakteristieke enanthem (Nagayama-vlekken) bestaat uit erythemateuze papels op het slijmvlies van het zachte gehemelte en de basis van de huig. Het enanthem kan op de vierde dag aanwezig zijn bij tweederde van de patiënten met roseola.

Differentiaal diagnose

  • Koorts zonder origin
  • Mazelen
  • Rubella
  • 5e ziekte

 

Aanvullend onderzoek

De diagnose  kan worden bevestigd door virusisolatie, seroconversie (immunoglobuline M) of detectie van virale DNA-sequenties in mononucleaire cellen in perifeer bloed. PCR kan ook worden uitgevoerd in het zenuwstelsel middels een lumbaal punctie.

 

Behandeling

Let op goede hydratatie van de patiënt en verlaagd de koorts middels antipyretica. Ganciclovir of foscarnet kan worden gebruikt als patiënt immuungecompromitteerd is.

 

Prognose

Gelukkig is de prognose uitstekend en de meeste sterfgevallen zijn als gevolg van HHV-6. Patiënten zijn dan meestal gecompliceerd met encefalitis of hemofagocytosesyndroom.

 

Bronnenlijst

  1. Nelson, W., Behrman, R., Kliegman, R. and St. Geme, J., 2020. Nelson Textbook Of Pediatrics. Philadelphia: Elsevier.
  2. Roseola Infantum: Background, Pathophysiology, Etiology [Internet]. Emedicine.medscape.com. 2021 [cited 18 October 2021]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1133023-overview