Home » Coschappen » Interne geneeskunde

Interne geneeskunde

Het wordt aangeraden om het bloedonderzoek en de bloedgasanalyse goed te kennen, te beheersen en te interpreteren. Wees je ervan bewust dat de volgende coschappen ook (kunnen) vallen onder de interne geneeskunde: