Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Gynaecologie en verloskunde » Post-partum depressie en psychose

Post-partum depressie en psychose

Depressie en angst tijdens de zwangerschap

Zwangerschap en kraambedbehandelingen zijn gebeurtenissen die erg emotioneel zijn. Hoewel er natuurlijk bij de geboorte van een baby sprake is van geluk en enthousiasme, kan depressie en angst ook plaatsvinden (vooral post-partum). Er wordt gedacht dat hormonale factoren hierbij een rol spelen, maar dit zijn niet de enige verantwoordelijke factoren.

Depressie is de meest voorkomende stemmingsstoonis tijdens de zwangerschap: circa 10% van de zwangerschappen hebben ermee te maken. Risicofactoren zijn een voorgeschiedenis of familiegeschiedenis van depressie, misbruik (seksueel/verbaal/fysiek) samen met een voorgeschiedenis van persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij kan inname van drugs, roken en alcohol een rol spelen.

Het is belangrijk om deze patiënten tijdig te herkennen. Immers is de zorg van de zwangere voor zichzelf, maar tevens voor de foetus minder bij deze groep patiënten. Onderzoek toont aan dat er een significant verschil zit bij het geboortegewicht van vrouwen met depressie: zij wegen lichter.

Behandeling dient te geschieden middels careful counseling, mogelijk met een psychiater erbij. Anti-hypertensiva kan namelijk de placenta passeren en bij de foetus leiden tot tremoren of pulmonale hypertensie. Familie ondersteuning is een positieve factor in de behandeling.

Postpartum depressie

Dit komt in variërende mate voor tijdens de post-partum periode, dit kan wel oplopen tot een jaar na de bevalling. Het kan variëren van post-partum blues (mild) tot post-partum depressie. Ongeveer 70 tot 80% van de vrouwen voelen zich verdrietig, bang of boos binnen 2 tot 4 dagen na de bevalling. Deze post-partum blues fluctueren gedurende de dag en zijn vaak mild en verminderen binnen 1 tot 2 weken. Conservatieve behandeling met ondersteuning en geruststelling zijn vaak voldoende bij post-partum blues.

Ongeveer 10 tot 15% van de bevallingen resulteren in een post-partum depressie bij de moeder. De precieze oorzaak is niet duidelijk waarom dit gebeurt. Er wordt gedacht dat de hormonale veranderingen de depressie triggeren. Daarnaast zijn vrouwen met een positieve familieanamnese of die bekend zijn met depressie in de voorgeschiedenis meer waarschijnlijk tot het ontwikkelen van een post-partum depressie. Daarnaast zijn jonge moeders, drukke levens, laag sociaal-economische status en ernstige gebeurtenis, zoals het overlijden van een familielid, andere trigger factoren. Het is een serieuze aandoening waarbij de klachten en symptomen ernstiger zijn, maar vaak ook langer aanhouden dan bij 'blues'. Vrouwen voelen zich vaak erg verdrietig, zijn angstig, ervaren wanhoop en kunnen zich zelfs afwenden van de pasgeborene. De symptomen nemen progressief toe en hierom is er medische behandeling geïndiceerd.

 

Postpartum psychose en bipolaire stoonissen

De meest ernstige vorm van mentale stoornissen: psychose. Gelukkig komt het bij minder dan 1% van de zwangerschappen voor. Het komt eigenlijk voornamelijk en alleen voor bij mensen die in de voorgeschiedenis ook bekend waren met bipolaire, dan wel psychotische stoornissen. Het is een medische noodgeval en dient direct behandeld te worden.

 

Bronnenlijst

  1. Beckmann C. Obstetrics and gynecology. 7th edition. 2013.