Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Gynaecologie en verloskunde » Menopauze (de overgang)

Menopauze (de overgang)

De menopauze is de permanente stopzetting van de menstruatie na een significante afname van de ovariële oestrogeenproductie. De diagnose is gebaseerd op 12 opeenvolgende maanden zonder menstruatiebloedingen: het is een retro-diagnose die je achter kunt stellen. De gemiddelde leeftijd voor de menopauze is tussen de 50 en 52 jaar. Er zijn een aantal belangrijke begrippen te begrijpen:

 • Overgang is de periode van een veranderend menstruatiepatroon en de eerste menstruatieloze jaren.
 • Menopauze is de benaming van de laatste menstruatie in het leven van een vrouw (dit kan je dus achteraf stellen).
 • Perimenopauze is de periode voor de menopauze, waarin de menstruaties veranderen, tot een jaar na de laatste menstruatie.
 • Postmenopauze is de  periode vanaf een jaar na de laatste menstruatie.

Met het vorderen van de vruchtbare leeftijd neemt het aantal eicellen af ​​en worden de resterende eicellen steeds resistenter tegen het follikel-stimulerend hormoon (FSH). Aldus begint plasma-FSH enkele jaren vóór de menopauze te stijgen: het kenmerk van de menopauze is FSH>30 IU/L (normaal is het 6-10, perimenopausaal is het 14-24). Hoewel de productie van oestrogeen in de eierstokken afneemt, produceren de theca-cellen nog steeds androgenen onder de stimulatie van LH. Androstenedione wordt nog steeds omgezet in het zwakke oestrogeen oestron in vetweefsel. De afname van de oestrogeenproductie is geassocieerd met een verminderde productie van geslachtshormoonbindend globuline (SHBG), waardoor het niveau van vrij testosteron stijgt.

Figuur 1: de stadia tijdens de gehele menopauze.

Bron: Angela Betsaida B. Laguipo B. What Should I Eat During Menopause? [Internet]. News-Medical.net. 2021 [cited 4 October 2021]. Available from: https://www.news-medical.net/health/What-Should-I-Eat-During-Menopause.aspx


Anamnese

 • Veranderingen in de menstruatiecyclus: verminderde frequentie en verandering in de lengte van de menstruatiecyclus.
 • Opvliegers: terugkerende, voorbijgaande episodes van blozen, transpiratie en een gevoel van warmte in het bovenlichaam en gezicht. Dit is meestal het eerste fysieke symptoom en wordt beschouwd als een van de kenmerkende symptomen van de perimenopauze. Ze verdwijnen gewoonlijk spontaan binnen 2-3 jaar, maar vaak binnen 3-6 weken met hormoonvervangende therapie (HT).
 • Slaapstoornissen: slaapproblemen is een van de meest voorkomende en invaliderende effecten van de menopauze
 • Vaginale droogheid en atrofie van de geslachtsorganen: door verlies van oestrogeenproductie ondergaan oestrogeenafhankelijke weefsels (epitheel van de vagina, baarmoederhals en baarmoeder) atrofie. Vrouwen ervaren vaginale droogheid tijdens geslachtsgemeenschap. Het atrofische endometrium kan spotting veroorzaken.
 • Stemmingswisselingen en geheugenveranderingen: geheugenverlies, depressie, apathie en huilbuien.
 • Huid-, haar- en nagelveranderingen :dunne en minder elastische huid, meer gezichtsbeharing (als gevolg van verhoogd vrij testosteron), toegenomen haaruitval en dunne en broze nagels.
 • Osteoporose: oestrogeen speelt een belangrijke rol bij botvorming en gebrek aan oestrogeen veroorzaakt een onbalans tussen botafzetting en -resorptie. De botdichtheid neemt af met ~ 1-2% per jaar bij postmenopauzale vrouwen (versus 0,5% bij perimenopauzale vrouwen). Behandelingsopties (anders dan HT) omvatten suppletie met calcium en/of vitamine D en bisfosfonaten.
 • Cardiovasculaire lipidenveranderingen: toename van totaal cholesterol en LDL-cholesterol en een afname van HDL-cholesterol, wat bijdraagt ​​aan een verhoogde CVR.

Differentiaal diagnose

Prematuur ovarieel falen
POF is het begin van de menopauze vóór de leeftijd van 40 en komt voor bij ~ 1% van de vrouwen. De diagnose moet worden vermoed bij elke jonge vrouw met opvliegers, secundaire amenorroe en andere symptomen van oestrogeendeprivatie en wordt bevestigd door bevindingen van menopauzale FSH-spiegels (> 30 mIE/ml). Oorzaken zijn onder meer genetische factoren (bijvoorbeeld Fragiel-X-syndroom), auto-immuunziekten (bijvoorbeeld schildklier, eierstok of bijnier), roken, alkylerende kankerchemotherapie en hysterectomie.

 

Lichamelijk onderzoek

Bij vaginale klachten is een gynecologisch onderzoek geïndiceerd. Hierbij wordt in speculo gekeken, waarbij het vooral belangrijk is om non-endometrische pathologie uit te sluiten. Indien hypertensie wordt overwogen is het belangrijk om het cardiovasculair risicoprofiel in te schatten door een verhoogd risico op een hartinfarct.

 

Aanvullend onderzoek

Het is belangrijk om laagdrempelig een zwangerschapstest uit te voeren. Dit is makkelijk uit te sluiten. Vervolgens kan bloed geprikt worden om Hb (hypermenorroe) en TSH (hyperthyreoïdie) te bepalen. Tot slot is het mogelijk om een echoscopie te verrichten.

 

Behandeling

Behandeling van de menopauze is mogelijk met hormoonsubstitutietherapie (HT), hetzij met oestrogeen alleen of gecombineerde oestrogeen- en progestagetherapie. Combinatie-HT kan worden gegeven met cyclisch progestageen (veroorzaakt menstruatiebloedingen) of met continu lage doses progestageen (veroorzaakt endometriumatrofie).

HT dient echter met voorzichtigheid te worden voorgeschreven, aangezien het het risico op een groot aantal ziekten kan verhogen, waaronder hartaanval, beroerte, trombo-embolische aandoeningen en borstkanker. Combinatietherapie is geassocieerd met een hogere incidentie van borstkanker in vergelijking met oestrogeentherapie, maar therapie met alleen oestrogeen is gekoppeld aan een verhoogd risico op endometriumhyperplasie en adenocarcinoom. Aangenomen wordt dat het begin van de menopauze het risico enigszins verlaagt, maar HT moet nog steeds worden gebruikt voor de verlichting op korte termijn van menopauzale klachten, aangezien de relatieve risico van bijvoorbeeld borstkanker toe neemt met de duur van HT. HT wordt in verband gebracht met een vermindering van de incidentie van colorectale kanker en osteoporotische fracturen.

 

Prognose

De gehele periode van overgang duurt ongeveer 7.4 jaar. De symptomatische periode duurt echter ongeveer 4.5 jaar, uitlopend tot wel 7 jaar.

 

Bronnenlijst

 1. Richtlijnen.nhg.org. 2020. De Overgang. [online] Available at: <https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/de-overgang#samenvatting-richtlijnen-diagnostiek> [Accessed 16 December 2020].
 2. Menopause: Practice Essentials, Overview, Physiology [Internet]. Emedicine.medscape.com. 2021 [cited 4 October 2021]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/264088-overview#a9