Macrosomie

Dit is het overmatige groeien van de foetus: hierbij valt de groei van de fetus in het hoogste percentiel van de groeicurve: >9e percentiel. Foetale macrosomie beschrijft een gewicht van meer dan 4000-4500 g. De morbiditeit neemt snel toe bij een gewicht van meer dan 4500 g. Groot voor zwangerschapsduur (LGA) is de naam voor een geboortegewicht van >90% voor een bepaalde zwangerschapsduur. Er is hierdoor een verhoogde maternale en foetale risico en hierom is er ook een indicatie voor keizersnede (caesarean sectio). Tevens is er met een vaginale bevalling een verhoogd risico op bloeding en vaginale scheuring, evenals het krijgen van infecties. De foetus kan een schouderdystocie of een sleutelbeenbreuk oplopen tijdens een vaginale bevalling. Belangrijke risico's op lange termijn zijn overgewicht/obesitas en diabetes mellitus (type 2). De diagnose is erg moeilijk en vaak inaccuraat.

Etiologie
Maternale factoren
Er zijn factoren die de kans op macrosomie vergroten:

 • Moeder is geboren als macrosoom
 • Gewicht van de moeder vóór de zwangerschap (BMI>25)
 • Gewichtstoename tijdens de zwangerschap
 • Zwangerschapsduur van meer dan 40 weken
 • Etniciteit
 • Leeftijd van de moeder jonger dan 17 jaar

Daarnaast is er een significante toename van macrosomie bij ouders die langer zijn dan gemiddeld.

Foetale factoren

 • Multipariteit
 • Genetische samenstelling
 • Mannelijk geslacht.

 

Diagnose

Het gewicht wordt geschat middels de Leopold-manoeuvred en de bepaling van fundushoogte. Daarbij kan er echoscopisch het gewicht, femurlengte, schedelomtrek en buikomtrek beoordeeld worden.

Een belangrijke risicofactor is diabetes mellitus en hierom wordt er bij 24-28 weken een diabetes test uitgevoerd. Concrete behandeling van de glucose-gehalte van de moeder is belangrijk en verlaagt de kans op macrosomie.

Differrentiaal diagnose

 • Obesitas
 • Pelvis massa
 • Fibroïde uterus
 • Polyhydramnios
 • Meerling

Wees je ervan bewust dat er  een vals-positieve bevinding kan zijn. Vaak is dit het gevolg van een foutieve bepaling van de zwangerschapsduur.

 

Behandeling

Voor moeders zonder diabetes is er geen duidelijk, echter kan bij een gewicht van >5000 g geopt worden voor inleiding (inductie) of een keizersnede voorgesteld worden. Bij moeders met diabetes ligt deze grens bij >4500 g. Echter, bij een keizersnede kan er een verhoogde complicatie risico zijn voor de moeder door verkleving.

Vagina bevallingen dienen goed te worden geleid door de verhoogde risico op schouderdystocie. Verder dient er gelet te worden op de volgende punten:

 • Extra buiging van bovenbenen
 • Verhoogde druk van suprapubisch
 • Mogelijkheid tot episiotomie
 • Clavicula fractuur pasgeborene

 

Bronnenlijst

 1. Beckmann C. Obstetrics and gynecology. 7th edition. 2013.
 2. Macrosomia: Practice Essentials, Background, Pathophysiology [Internet]. Emedicine.medscape.com. 2021 [cited 3 October 2021]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/262679-overview