Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Geriatrie » Ouderdom

Ouderdom

Helaas, we worden allemaal met de dag ouder. Het interessante: iedereen wordt anders oud; waarbij de progressieve afhankelijkheid van homeostatische reserves de homeostenose genoemd. In het algemeen is er een verminderde functie en een mindere vermogen om te herstellen, dit wordt nog verergerd door de toenemende prevalentie van comorbiditeiten.

 

Het cardiovasculaire systeem

Vaten verstijven met de leeftijd als gevolg van verdikking van de arteriële wand, veranderingen in matrixsamenstelling met verhoogde elastolytische en collagenolytische activiteit en verhoogde gladde spiertonus. Dit resulteert in verhoogde systolische arteriële druk, verhoogde systemische vaatweerstand en verhoogde afterload. Uiteindelijk, resulterend in hypertensie en als gevolg van hogere werkbelasting ook hypertrofie van de linker hartkamer. De concentratie van plasma renine-activiteit (PRA) en aldosteron nemen ook af met de leeftijd.

Hypertrofie van myocyten verlengt de contractietijd. Ventriculaire relaxatie wordt vertraagd bij het openen van de mitralisklep, waardoor diastolische disfunctie ontstaat. De vroege diastolische vullingsgraad neemt af met de leeftijd en dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van de snelheid van de late diastolische vulling, die afhankelijk is van atriale contractiele activiteit. Dit draagt ​​bij aan de positieve correlatie tussen de grootte van het linker atrium en de leeftijd, de verhoogde kans op lone atriale fibrillatie (AF) en het grotere effect van een verandering van sinusritme naar AF op het hartminuutvolume.

Stroke volume wordt minder en veroorzaakt een afname van cardiac output. Bij inspanning wordt dit effect erger. Ook een afname van intrinsieke automatisme als gevolg van afname van atriale pacemakercellen. CO in rust blijft echter stabiel met de leeftijd. Compliantie neemt ook af in het veneuze systeem met de leeftijd.

 

Het zenuwstelsel

Centraal zenuwstelsel
Verlaagde neurale dichtheid: 30% van de hersenmassa op 80-jarige leeftijd, voornamelijk grijze stof. Verminderde productie van neurotransmitters, resulterend in effecten op stemming, geheugen en motoriek. Ook een tekort aan dopamine-opnamesites en transporters.

Perifere zenuwstelsel
Verlies van motorische, sensorische en autonome vezels en verminderde snelheden en transductie. Verminderde innervatie van spiercellen door elk axon.

Autonoom zenuwstelsel
Tonische parasympathische uitstroom neemt af en sympathische tonus neemt toe, wat bijdraagt ​​tot verhoogde vaatweerstand, met een lagere respons op bèta-adrenerge stimulatie. Verminderde respons van baroreceptoren, resulterend in verzwakte respons op veranderingen in arteriële druk.

 

De nieren

Niermassaverlies is voornamelijk corticaal, waardoor de medulla wordt gespaard, het lichaamsoppervlak wordt verkleind, het gebied voor filtratie als gevolg van glomerulaire lobulatie en glomeruli-sclerose wordt verkleind, waardoor de GFR met de leeftijd afneemt. Verhoging van de glomerulaire permeabiliteit van het basaalmembraan.

Na 30 jaar daalt de renale bloedstroom met 10% per decennium. Dit verlies is groter voor de cortex, waardoor de bloedstroom naar het juxtamedullaire gebied relatief toeneemt. Het vermogen om het afferente bloedvat vasodilateren is verminderd als gevolg van onbalans in vasodilaterende en -constrictieve invloeden. Aan leeftijd gerelateerde structurele veranderingen in de nier zijn:

 • Afname van niermassa
 • Verminderde corticale dikte
 • Vermindering van glomeruli
 • Verminderde glomerulaire lobulatie
 • Globale glomerulaire en vasculaire sclerose
 • Tubulaire atrofie en fibrose

GFR daalt met 8 ml/min/1,73 m2 per decennium vanaf het 4e decennium. Afnemende GFR bij oudere patiënten gaat gepaard met lagere stijgingen van serumcreatinine dan bij jongere patiënten.

 

Het ademhalingssysteem (respiratoire systeem)

Belangrijke leeftijdsgerelateerde veranderingen in het ademhalingssysteem zijn:

 • Afname van de elasticiteit van de benige thorax
 • Verlies van spiermassa en verzwakking van de ademhalingsspieren en verminderd mechanisch voordeel
 • Afname van het oppervlak van de alveolaire gasuitwisseling
 • Afname van het reactievermogen van het centrale zenuwstelsel

Deze veranderingen kunnen in een formule worden vastgelegd om de normale arteriële zuurstofspanning te schatten:

 • PaO2 = 13,3 - (leeftijd / 30) kPa

De druk-volumecurve van de oudere long verschuift naar boven en naar links als gevolg van afname van de elastische vering, waardoor verschillende delen van de longen worden aangetast. Ademhalingsreactie op ofwel hypoxische of hypercapnische stimulus is minder bij oudere patiënten.

 

Het gastro-intestinale systeem

Samentrekking en ontspanning in de darmen worden gedesynchroniseerd, wat leidt tot een minder efficiënte vertering. Ook is er verminderde afscheiding van HCl en pepsine, en een geringe stijging van de pH in de maag wat leidt tot verstoring van de opname van stoffen. Constipatie treedt op als gevolg van een minder effectieve controle van de cortex en het ruggenmerg.

 

Het immuunsysteem

Men wordt gevoeliger voor infecties en vertraagd herstel. Macrofagen, B/T-cellen en het complement systeem functioneren minder als voorheen. Het wordt moeilijker om de mediatoren en cytokines te genereren, waardoor het risico op (her)activering van infecties toeneemt. Evenals wordt auto-immuniteit waarschijnlijker.

 

De huid

De huid vertoont op oudere leeftijd een verminderde barrièrefunctie, verminderde epidermale celvernieuwing en verminderde keratinocyt, verminderd vasculair netwerk en fibroblastaantal. Cutane veranderingen zoals verminderde vitamine D-synthese. Deze veranderingen worden nog verergerd door een verminderd huidherstel.

 

Het hematologische systeem

Bloedarmoede is niet gerelateerd aan veroudering. Hoewel de ijzeropslag toeneemt, verminderde reticulocytose leidt tot afnemende reactiesnelheid op bloeding. Het aantal lymfocyten neemt af, maar het totale aantal witte bloedcellen, neutro's en mono's blijven hetzelfde. De kwalitatieve respons neemt af.

 

Het endocrien systeem

Het vermogen van organen om te reageren neemt af als gevolg van veranderingen van de post-receptor. Sarcopenie bij mannen is veelvuldig gezien door verminderde secretie van testosteron. Verschuiving in ADH serum osmolaliteit, leidend tot verhoogde serum ADH.

 

Het bewegingsapparaat

Sarcopenie met verlies van spierkracht met de leeftijd: 30% afname in spiermassa van 3e tot 8e decennium, voornamelijk door verlies type II-vezels, vermindering van VO2-max en contractiekracht, evenals verlies van elasticiteit. Na de leeftijd van 50 jaar verliezen mannen met 1% per jaar bot en vrouwen, 2-3% na de menopauze. Osteopenie, osteoporose en hoger risico op fracturen door verlies van botmineraal. De risico wordt groter door verminderde activiteit, calcium in de voeding en oestrogeen.

 

Thermoregulatie

Verminderde thermoregulatie vanwege verminderde vasomotorische respons. Rillingsdrempel en hepatische thermogenese zijn ook minder.

 

Fysiologische kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid komt in vicieuze cirkel, want door de verhoogde kwetsbaarheid krijg je ook meer ongunstige uitkomsten.

 

Conclusie

De ouderen worden kwetsbaarder met de dag, dus wees lief voor ze.

 

Bronnenlijst

 1. Navaratnarajah, A., & Jackson, S. H. D. (2017). The physiology of ageing. Medicine, 45(1), 6–10. https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2016.10.008