Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Dermatologie » Acrovesiculeus eczeem

Acrovesiculeus eczeem

Dit is de handeczeem of blaasjeseczeem (figuur 1) waarbij sterk jeukende eczeem ontstaat met stevige vesikels. Het wordt ook wel dyshidrotisch eczeem genoemd. Het treft vooral jongvolwassene.

Pathogenese en etiologie
Het is een uiting van atopisch contacteczeem, irritatief contacteczeem, allergisch contacteczee met, reactie op een mycose of bacterie. Stressfactoren spelen (mogelijk) een rol. Andere risicofactoren zijn atopische aanleg, zweten aan handen, roken, stress en het vrouwelijk geslacht.

 

Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • Diepgelegen blaasjes die gelokaliseerd zijn aan de zijkanten van de vingers
 • Voorkeursplaatsen: zijkanten vingers, handpalmen, voetzolen
 • Sterk jeukend
 • Als blaasjes indrogen, ontstaat collerette schilfering
 • Soms gaan blaasjes open en vormen er puntvormige erosies
 • Vaak symmetrisch
 • De grotere blaasjes breken meestal open en ontstaat nattend eczeem; na opdrogen treedt ook erytheem en schilfering op
 • Blaasjes kunnen tot bullae conflueren  (pompholyx)
 • Wordt bij warmer weer erger

Figuur 1: blaasjeseczeem op de handen.

Bron: Huidziekten.nl. 2020. Zakboek Dermatologie - Alfabetische Indeling. [online] Available at: <https://www.huidziekten.nl/zakboek/alfabet/alfabetframe.htm> [Accessed 30 December 2020].


Differentiaal diagnose

 

Aanvullend onderzoek

Vaak middels een biopt. Spongiose wordt zichtbaar bij biopt van een vesikel. Spongiose is de verwijding van de intracellulaire ruimtes tussen de keratinocyten door oedeem in de epidermis of secundair aan vochtophoping in de dermis. Ook kan er een KOH-preparaat worden uitgevoerd of een kweek worden genomen. Ook is het mogelijk om een allergie-/provocatietest te doen. IgE-waarden kunnen verhoogd zijn.

 

Behandeling

Altijd vermijden van de uitlokkende factoren. Verder kan er gebruik worden gemaakt van:

 • Corticosteroïden
 • Lichttherapie

 

Bronnenlijst

 1. Huidziekten.nl. 2020. Zakboek Dermatologie - Alfabetische Indeling. [online] Available at: <https://www.huidziekten.nl/zakboek/alfabet/alfabetframe.htm> [Accessed 30 December 2020].
 2. Sillevis Smitt, J., Everdingen, J., Horst, H., Starink, M., Wintzen, M. and Lambert, J., 2017. Dermatovenereologie Voor De Eerste Lijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.