Home » Coschappen » Chirurgie » Plastische chirurgie » Buigpeesletsel

Buigpeesletsel

Dit type letsels betreft de palmaire zijde van de hand en gaan vaak gepaard met zenuwletsel. 

 

Anamnese

Buigpeesletsels worden meestal veroorzaakt door glas- of mes verwondingen. Vraag naar het tijdstip van verwonding, de aard van het incident en of er sprake is van een vuile wond (gecontamineerd). Het is belangrijk om de sensibiliteitsveranderingen te onderzoeken. Ook kunnen de motorische functies uit zijn gevallen. Vraag daarnaast bij letsels altijd naar allergieën, tetanus status, bloedverdunners en intoxicaties.

 

Lichamelijk onderzoek

Inspecteer het letsel (tot waar strekt het uit). Observeer de stand van de vinger, hand en pols en test de afzonderlijke buigpezen. Vraag de patiënt een vuist te maken en de vingers te strekken, spreiden en sluiten. Als er pijn optreedt bij bewegingsonderzoek tegen weerstand kan het een aanwijzing zijn voor (partieel peesletsel). Let op crepitaties. Let op de kleur, capillary refill (nagelbed), temperatuur, zwelling, hematoomvorming en verstreken plooien. Als de sensibele zenuw aangedaan is kan de zweetsecretie minder zijn, de huid wordt dan droog en voelt gladder aan. Test de tastzin door te strijken langs de ulnaire en radiale zijde van de verwonde vinger. Strijk met een pen langs de pulpa (het zachte gedeelte van de vingertop). 

 

Aanvullend onderzoek

Bij snijwonden is geen aanvullend onderzoek geïndiceerd. Bij crush-verwondingen of verdenkingen op een peesavulsie wordt een röntgenfoto is Anterior-Posterieure- en laterale richting gemaakt. 

 

Behandeling

Bij de verdenking op flexorpees/zenuwletsel moet een handchirurg worden geraadpleegd. Zenuwletsel wordt hersteld door middel van microchirurgie. De beslissing tot herstel is afhankelijk van het type letsel, de functie van de zenuw, welke hand het betreft, de leeftijd van de patiënt en het beroep.

 

Prognose

Bij onthouding van zenuwherstel kunnen pijnlijk neuromen ontstaan. Ondanks chirurgisch ingrijpen kan (volledig) herstel niet gegarandeerd worden.


Bronnenlijst

  1. NVSHA. 2020. De Nederlandse Vereniging Van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). [online] Available at: <https://www.nvsha.nl/> [Accessed 17 December 2020].