Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Chirurgie » Plastische chirurgie » Blepharochalasis

Blepharochalasis

Bij blepharochalasis, dermatochalasis van de oogleden, is de huid van de bovenoogleden slapper geworden en gaan hangen over de ogen heen (ptosis). Dit kan een zwaar en vermoeid gevoel en uiterlijk geven (figuur 1). Soms is de huidplooi gevuld met uitpuilend onderhuids vet.

Figuur 1: ptosis van het rechteroog.

Bron: IndianMedTrip. 2021. What is The Cost of Eyelid Surgery (Ptosis Surgery) for Droopy Eyelid?. [online] Available at: <https://www.indianmedtrip.com/affordable-ptosis-surgery-for-drooping-eyelids/> [Accessed 15 June 2021].

Er zijn 2 vormen van ptosis, hierbij kan je denken aan congenitale ptosis, wat zichtbaar is bij de geboorte en verworven ptosis. De laatste wordt vaak bij oudere volwassenen gezien tussen 30 en 50 jaar.

 

Anamnese

Vaak geven patiënten aan een vermoeid gevoel te hebben en kunnen hoofdpijn ervaren. Naast het esthetische aspect kan er ook sprake zijn van  gezichtsveldbeperkingen, branderige ogen, overvloedig tranen en problemen met het dragen van lenzen. Om de ooglidcorrectie te laten vergoeden door de zorgverzekering dient er een overhang van het ooglid tot 1mm of lager boven het centrum van de pupil te zijn, veroorzaakt door huidsurplus óf zwakte van de oogspier (ptosis). Ptosis ontstaat ten gevolge van zwakte van de levator palpebrae superioris ofwel Mueller’s muscle oorzaken kunnen myogeen, neurogeen (myasthenia graves), mechanisch of traumatisch van oorzaak zijn. Bij vermoeden op onderliggend lijden dient uiteraard een aanvullende anamnese te worden afgenomen.. 

Uiteraard dient te worden gevraagd naar de relevante medische voorgeschiedenis zoals schildklierafwijkingen, intoxicaties (roken), allergieën en het gebruik van bloedverdunners. 

 

Lichamelijk onderzoek 

Bij het onderzoek wordt gekeken naar de hoeveelheid overhangende huid, lateral hooding (hoeveelheid huid aan de laterale zijden) en de functie van de levator spier. De verticale lidspleet wordt beiderzijds gemeten. Beoordeel de hoeveelheid vet in de bovenoogleden en of er zwelling is op basis van (angio)oedeem. 

Tevens dient te worden gekeken naar de stand van de wenkbrauwen. Bij ptosis van de wenkbrauwen, wanneer deze zich (deels) inferior van de bovenste orbitarand bevinden, is een ooglidcorrectie meestal niet de beste optie. Er ontstaat namelijk secundair aan de wenkbrauw ptosis een huidoverschot over de ogen heen. In dat geval kan er beter (eerst) een wenkbrauwlift worden uitgevoerd. 

 

Behandeling 

Blefaroplastiek
Hierbij wordt een reepje huid en eventueel herniërend onderhuids vetweefsel verwijderd. Het aftekenen van het ooglid is erg belangrijk, hierbij wordt de overtollige huid bepaald door met een chirurgisch klemmetje een nieuwe supratarsale plooi te creëren De incisie is vaak elipsvormig en dient niet buiten de laterale en mediale canthus te vallen om de zichtbaarheid van littekens te verminderen. Om het vet te verwijderen kan een kleine incisie worden gemaakt in het septum (figuur 2). Na de behandeling wordt er 24-48 uur een lichte compressie en het koelen van het operatiegebied geadviseerd. Ook het vermijden van drukverhogende activiteiten gedurende 1-2 weken dient te worden besproken.

Figuur 2: septumincisie.

Bron: Nen, C., Nen, C. and profile, V., 2021. Live Anatomy of A Single Eyelid. [online] Eyelidsurgerymalaysia.blogspot.com. Available at: <http://eyelidsurgerymalaysia.blogspot.com/2010/11/live-anatomy-of-single-eyelid.html> [Accessed 15 June 2021].


Wenkbrauwlift
Bij wenkbrauw ptosis kan een wenkbrauw lift worden uitgevoerd. Deze procedure kan endoscopisch of open plaatsvinden. Er  wordt  een incisie gemaakt in de haarlijn in zigzag patroon om vervolgens in oppervlakkige dermale laag de huid van het voorhoofd te ondermijnen en tenslotte te liften. Overtollige huid wordt verwijderd en de huid wordt gesloten met hechtingen. 

 

Complicaties

Tijdens of rondom de ingreep kan een allergische reactie op het anestheticum optreden. Daarnaast kan na een blefaroplastiek een infectie optreden, evenals een dehiscentie van de wond. Er kan een nabloeding volgen en door zwelling van de oogleden kan de patiënt tranende ogen krijgen vanwege verstoorde traanafvloed. Na 3 maanden is de zwelling weggetrokken en kan het eindresultaat worden beoordeeld. 

Een zeldzame maar serieuze complicatie is het ontwikkelen van een hematoom achter het ooglid waarbij intra-ortbitale drukverhoging kan optreden. De vascularisatie van de nervus opticus komt hierbij in gevaar. Ontlasten van het hematoom is noodzakelijk. Eerste symptomen zijn toename van pijnklachten, dubbelzien en minder scherp zien. Derhalve is het staken van DOAC’s en juist instellen van vitamine K antagonisten geïndiceerd (streef INR 2.2). Acetylsalicylzuur mag gecontinueerd worden. Men dient terughoudend te zijn in het openen van het septum bij gebruik van antistolling. 

Bij de onderooglidcorrectie kan een ectropion optreden, het onderooglid krult hierbij naar buiten waardoor het ooglid niet volledig het oog meer kan bedekken. Dit is een cosmetisch storend effect en geeft bovendien irritatie aan het oog. Ook kan de traanafvloed verstoord raken. 

 

Bronnenlijst

  1. Moody BR, Weber PJ. Blepharoplasty and browlift in Surgery of the skin: procedural dermatology. Robinson JK. Mosby St. Louis, 2005, ISBN 978-0-323-065675-7
  2. Kordic H, Flammer J, Mironow A, Killer HE. Perioperative posterior ischemic optic neuropathy as a rare complication of blepharoplasty. Ophthalmologica 219: 185-188, 2005
  3. Morax S, Touitou V. Complications of blepharoplasty. Orbit 25: 303-3318, 2006.
  4. Kalaskar DM, Butler PE, Ghali S. Textbook of Plastic & Reconstructive Surgery. 2016