Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Kaaktrauma

Trauma aan de kaak kan ontstaan door harde voorwerpen, botsingen, valpartijen, verkeers-, gewelds- of sportongevallen. Verschillende onderdelen van de kaak kunnen daarbij fracturen oplopen, en deze fracturen kunnen uiteenlopen van fissuur tot meervoudige breuken of verbrijzelingen. De kaakchirurg kan breuken herstellen van de mandibula, maxilla, arcus/zygoma, orbita, en de voorhoofdbijholtes (figuur 1). Soms kan ook schade aan het gebit optreden, dan spreken we van dento-alveolair trauma. 

Figuur 1: kaakanatomie

Bron: Dentalcare.com. 2021. Bone Structure of the Face | An Overview of Dental Anatomy | CE Course | dentalcare.com. [online] Available at: <https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce500/bone-structure-of-the-face> [Accessed 6 April 2021].


Anamnese

Bij anamnese moet een beschrijving van het ontstaan van de fracturen gegeven worden. Uit het verhaal van het trauma kan vaak afgeleid worden of er sprake kan zijn van een fractuur en soms ook al waar deze zich bevindt. Tevens kan gevraagd worden naar standsafwijkingen, bewegingsbeperkingen en pijn. 

 

Lichamelijk onderzoek 

Bij lichamelijk onderzoek kunnen verschillende symptomen gezien worden, afhankelijk van de locatie en ernst van de fractuur:

 • Bloed uit de mond
 • Vervormde kaak
 • Tandbogen passen niet meer op elkaar
 • Uitgevallen tanden of kiezen
 • Loszittende of gebroken tanden
 • Gevoelloosheid of dof gevoel in kaak en onderlip
 • Drukgevoelige en gezwollen wangen of lippen 

 

Aanvullend onderzoek

Ter diagnostiek en verduidelijking van de fractuur moet een röntgenfoto van de kaak gemaakt worden. In sommige gevallen kan een CT-scan nodig zijn om de breuk goed in beeld te brengen.  

 

Behandeling

Het streven bij behandeling is om het bot weer in de juiste stand te laten vastgroeien, waarbij het erg belangrijk is dat de tandbogen goed op elkaar passen. Afhankelijk van de plaats van de breuk en mate van verplaatsing van de botdelen kan gekozen worden tussen conservatieve behandeling op operatie waarbij breukdelen worden gezet en met plaatjes en schroefjes aan elkaar worden gemaakt. Tevens moet pijn behandeld worden met pijnstillers. Als bij de breuk tanden uit de mond zijn geraakt of bijvoorbeeld tandhoekjes zijn afgebroken, kan dit behandeld worden door middel van restauraties, kronen, of soms spalken. 

 

Prognose

Na behandeling treedt er in principe volledig herstel op, wel moeten er nog enige tijd spalken en elastiekjes gedragen worden om de beet goed te begeleiden. In het begin van het herstel kan iemand alleen zachte voeding eten om de kaak niet te veel te belasten. 

 

Bronnenlijst

 1. Bernhoven. Tandletstel (dento-alveolair trauma). [Internet]. Available from: https://www.bernhoven.nl/patienten/specialismen-afdelingen/specialismen/mondziekten-kaak-aangezichtschirurgie/aandoeningen/tandletstel-dento-alveolair-trauma/ [Accessed 5th April 2021]. 
 2. Bernhoven. Kaakfracturen. [Internet]. Available from: https://www.bernhoven.nl/patienten/specialismen-afdelingen/specialismen/mondziekten-kaak-aangezichtschirurgie/aandoeningen/kaakfracturen/. [Accessed 5th April 2021]. 
 3. UZA. Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie (MKA): Kaakfractuur. [Internet]. Available from: https://www.uza.be/behandeling/kaakfractuur. [Accessed 5th April 2021]. 
 4. Dentalcare.com. 2021. Bone Structure of the Face | An Overview of Dental Anatomy | CE Course | dentalcare.com. [online] Available at: <https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce500/bone-structure-of-the-face> [Accessed 6 April 2021].