Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Chirurgie » Cardiothoracale chirurgie » Aortaklepstenose

Aortaklepstenose

Bij een aortaklepstenose is er een vernauwing van de aortaklep. De klep gaat niet goed open, waardoor minder bloed van de linkerventrikel naar de aorta kan stromen en de linkerventrikel meer kracht moet verzetten om het bloed eruit te pompen (hogere druk). Daardoor kan er sprake zijn van linkerventrikelhypertrofie. Ook kan het leiden tot hartritmestoornissen en hartfalenDe aortaklepstenose kan ontstaan door een congenitaal defect:

 • Klepbladen zitten aan elkaar vast
 • Er zijn 2 in plaats van 3 klepbladen (bicuspide aortaklep)
 • Er is extra weefsel boven of onder de klep. 

Een aortaklepstenose is echter niet altijd aangeboren, veroudering (verkalking) is ook een veel voorkomende oorzaak. De aortaklep kan ook ontstoken raken door endocarditis, de klep kan daardoor van vorm veranderen of dikker worden.

 

Anamnese

Er zijn vaak weinig klachten als de stenose niet ernstig is. De symptomen zijn vaak traag progressief. Indien de aandoening ernstiger is moet er gelet worden op de volgende symptomen:

 • Angina pectoris (voornamelijk tijdens inspanning)
 • Kortademigheid
 • Vermoeidheid
 • Flauwvallen
 • Dyspneu d'effort
 • Voorgeschiedenis van hypertensie
 • Indien er sprake is van calcificatie, kan dit leiden tot gastrointestinale bloedingen, hierom: bloed bij de ontlasting.

De klassieke triade van klachten zijn (vaak een ouder patiënt): angina pectoris, flauwvallen en tekenen van hartfalen.

Differentiaal diagnose

 

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart en beoordeling van de bloeddruk, waarbij gelet wordt op:

 • Systolisch geruis ter hoogte van de aortaklep (2e ICR rechts parasternaal).
 • Traag op gang komende pols met een lage druk
 • Parvus et tardus
 • Indien gevorderd, kan er een split S2 ontstaan
 • S4 kan aanwezig zijn
 • 'Ejection-click'

Het geruis van een klepaandoening wordt gegradeerd volgens Levine van I tot VI (tabel 1). De gradering wordt genoteerd als 'graad/VI'.

Gradering Beschrijving
Heel moeilijk te horen en mogelijk alleen bij een ervaren cardioloog. Het is niet altijd te horen. Geen thrill. 
II  Zacht. Altijd te horen. Geen thrill. 
III  Mild. Geen thrill. 
IV  Hard. Mogelijk met voelbare thrill. 
Erg hard. Thrill aanwezig. Te horen wanneer stethoscoop deels iets van het lichaam wordt gehouden. 
VI  Zeer hard. Thrill aanwezig. Te horen zonder stethoscoop.

Tabel 1: de gradering van geruis volgens Levine.


Aanvullend onderzoek

 • ECG
  • Zwaardere belasting voor de linkerventrikel kan hiermee zichtbaar worden gemaakt, waarbij P-mitrale te zien is of ook een AV-block.
 • Echocardiografie
  • Ernst van de vernauwing en kan worden bepaald
 • Thoraxfoto
  • Mogelijk kan de calcificatie gezien worden en post-stenose dilatatie van de aorta.
 • Slokdarmecho
  • Diagnostisch en bepaling of de klep reparatie nodig heeft of vervangen moet worden

Een fonogram kan het geluid dat de kleppen veroorzaken (S1, S2, S3 en S4) in een grafiek brengen (figuur 1). Het wordt aangeraden dit te doen voor ieder ander aanvullend onderzoek.

Figuur 1: algemeen fonogram bij de verschillende soorten klepaandoeningen in vergelijking tot normaal.

Bron: Surhone LM, Tennoe MT, Henssonow SF, editors. Heart murmur. Betascript Publishing; 2011.

 

Behandeling

Niet-medicamenteus
Bij een lichte vorm is vaak geen behandeling nodig, maar moet er halfjaarlijks gecontroleerd worden door de cardioloog of de vernauwing toeneemt. Indien de ECG of klachten verergeren wordt overgegaan op behandelen.

Medicamenteus

 • Bètablokkers
 • Diuretica
 • Anticoagulantia

Operatief
Bij een ernstige vorm of regelmatig flauwvallen.

 • Ballondilatatie
 • Hartklepoperatie
 • Klepvervanging door een kunstklep of biologische klep

Extra maatregelen
Bij een kunstklep of donorklep hebben patiënten verhoogd risico op endocarditis, infectie aan de binnenkant van het hart. Uit voorzorg moeten zij antibiotica gebruiken voorafgaand aan sommige ingrepen (zoals aan het gebit). Patiënten met een kunstklep moeten hierom levenslang anticoagulantia gebruiken. 

 

Prognose

De prognose is vrij goed als de operatie succesvol is of medicatie aanslaat. Vaak zijn de mensen wat sneller moe of hebben ze last bij inspanning. Het is van belang dat ze naar hun eigen lichaam luisteren. Als er symptomen zijn, kan de prognose slecht zijn met een mortaliteit van tot wel 50% binnen 2 jaar.

 

Bronnenlijst

 1. Aortaklepstenose. Beschikbaar via: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/aangeboren-hartafwijkingen/aortaklepstenose . Geraadpleegd op 2020 november 24