Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Chirurgie » Cardiothoracale chirurgie » Aortaklepinsufficiëntie

Aortaklepinsufficiëntie

Dit is een lekkende aortaklep: de klep sluit niet goed. Hierdoor stroomt bloed uit de aorta terug in de linkerventrikel. De linkerventrikel wordt hierdoor extra belast met meer volume, hierdoor kan linkerventrikelhypertrofie ontstaan. Bij sommige patiënten is de oorzaak aangeboren, een congenitaal defect, maar dit komt niet vaak voor. Ook kan het een gevolg zijn van een operatie aan een aortaklepstenose, hierbij wordt wat weefsel rondom de klep weggehaald, waardoor de klep kan gaan lekken. Als de klep ontstoken raakt door endocarditis of acuut reuma kan de klep beschadigd raken of vervormen, waardoor het niet meer goed sluit. Patiënten zijn gemiddel 40-60 jaar oud.

 

Anamnese

Afhankelijk van de ernst ontstaan klachten. Dit kan zowel acuut, als chronisch zijn. Bij de anamnese moet gelet worden op de volgende klachten:

 • Kortademigheid, vooral ’s nachts en bij het liggen.
 • Angina pectoris
 • De meeste klachten nemen toe bij inspanning en verdwijnen bij rust.
 • Hartfalen
 • Hartpalpitaties
 • Tachycardie

Differentiaal diagnose

 

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart en beoordeling pols waarbij bepaalde tekenen gehoord en gevoeld kunnen worden:

 • Een diastolische ruis ter hoogte van de aortaklep.
 • Collapserende puls (Watson's water-hammer pulse)
 • Hoogfrequentie ruis in vroeg-diastole: deze hoor je het best wanneer de patiënt voorover is gebogen en uitademt.
 • Tachycardie

Andere tekenen die kunnen optreden zijn:

 • Corrigan's sign: carotis pulsatie
 • de Musset's sign: knikken van het hoofd met elk hartslag
 • Quincke's sign: capillaire pulsatie in het nagelbed
 • Duroziez's sign: het plaatsen van een vinger in de lies, waarbij de a. femoralis wordt geobstructeerd creëert een ruis als je 2cm proximaal ausculteert door terugstromende bloed (zeer lastig)
 • Traube's sign: 'pistoolschot' ruis over de a. femoralis
 • Austin flint ruis
 • Perifeer cyanose

Het geruis van een klepaandoening wordt gegradeerd volgens Levine van I tot VI (tabel 1). De gradering wordt genoteerd als 'graad/VI'.

Gradering Beschrijving
Heel moeilijk te horen en mogelijk alleen bij een ervaren cardioloog. Het is niet altijd te horen. Geen thrill. 
II  Zacht. Altijd te horen. Geen thrill. 
III  Mild. Geen thrill. 
IV  Hard. Mogelijk met voelbare thrill. 
Erg hard. Thrill aanwezig. Te horen wanneer stethoscoop deels iets van het lichaam wordt gehouden. 
VI  Zeer hard. Thrill aanwezig. Te horen zonder stethoscoop.

Tabel 1: de gradering van geruis volgens Levine.


Aanvullend onderzoek

 • ECG
  • Hierbij let je op linkerventrikelhypertrofie en linkeratrium vergroting.
 • Thoraxfoto
  • Cardiomegalie, pulmonaal oedeem en gedilateerde aorta (ascenderend)
 • Echografie/Doppler/slokdarmecho
  • Dit is van diagnostische aard.
 • Hartkatheterisatie
  • Mogelijk om de ernst te beoordelen en wordt niet altijd gedaan. Het is zeer handig wanneer een operatie wordt overwogen.

Een fonogram kan het geluid dat de kleppen veroorzaken (S1, S2, S3 en S4) in een grafiek brengen (figuur 1). Het wordt aangeraden dit te doen voor ieder ander aanvullend onderzoek.

Figuur 1: algemeen fonogram bij de verschillende soorten klepaandoeningen in vergelijking tot normaal.

Bron: Surhone LM, Tennoe MT, Henssonow SF, editors. Heart murmur. Betascript Publishing; 2011.

 

Behandeling

Gefocust op het verlagen van systolische hypertensie. Een echo kan elke 6-12 maanden worden gedaan om te herbeoordelen.

Medicamenteus

 • Vaatverwijdende medicijnen: ACE-remmers, nitraten en calciumantagonisten
 • Diuretica

Operatief
Dit wordt gedaan middels een klepreparatie of een klepvervanging. Als een patiënt een kunstklep heeft gekregen, moet diegene de rest van z’n leven anticoagulantia gebruiken. Verder heeft de patiënt verhoogd risico op endocarditis, daarom dienen antibiotica voor bepaalde ingrepen geslikt te worden. 

 

Prognose

Slechte prognostische factoren zijn een ejectie fractie <50%, NYHA klasse III of IV en het aanwezig zijn van klachten van >12 maanden.

 

Bronnenlijst

 1. Aortaklepinsufficiëntie. Beschikbaar via: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/aangeboren-hartafwijkingen/aortaklepinsufficientie Geraadpleegd op 2020 november 24
 2. Aortaklepinsufficiëntie en – stenose. Beschikbaar via: https://www.olvg.nl/aortaklepinsufficientie-en-stenose Geraadpleegd op 2020 november 24
 3. Aortaklepinsufficiëntie. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/aortaklepinsufficientie/Geraadpleegd op 2020 november 24