Kleplijden rechts

Tricuspidalisinsufficiëntie
Bij een tricuspidalisinsufficiëntie lekt de hartklep tussen het rechteratrium en de rechterventrikel van het hart. Tijdens het samentrekken stroomt het bloed in plaats van naar de rechterventrikel (deels) terug naar het rechteratrium. Afwijkingen enkel aan de tricuspidalisklep zijn zeldzaam en komen meestal in combinatie met andere hart- of klepproblemen voor. Een lekkage van de tricuspidalisklep komt echter wel veel voor, vrijwel altijd dus in combinatie met een ander probleem. De oorzaken van een tricuspidalisinsufficiëntie zijn onder te verdelen in erfelijk en verworven. Aangeboren afwijkingen komen minder vaak voor dan verworven afwijkingen. De meest voorkomende oorzaak van een verworven tricuspidalisinsufficiëntie is een rechterventrikeldilatatie. Wat vaak het gevolg is van een linkszijdig hartfalen of pulmonale hypertensie. De oorzaken kunnen ook onderverdeeld worden in primair en secundair. 

 • Een primaire tricuspidalisinsufficiëntie verwijst naar een afwijking uitsluitend aan de tricuspidalisklep.
  • Reumatisch
  • Myxomateus
  • Ebstein-afwijking
  • Endomyocardiale fibrose
  • Endocarditis
 • Een secundaire tricuspidalisinsufficiëntie verwijst naar een afwijking aan de klep als gevolg van een ander probleem zoals linkerventrikelfalen of pulmonale hypertensie. 
  • Linkerventrikel systolische disfunctie
  • Mitralisstenose of insufficiëntie
  • Chronische longziekte
  • Pulmonale trombo-embolie
  • Myocardiaal
  • Rechterventrikelischemie
  • Links-rechts shunt
  • Carcinoïde hartziekte

Anamnese
De hartklepafwijking kan lang asymptomatisch blijven, de symptomen uiten zich pas als de afwijking aan de tricuspidalisklep ernstig genoeg is in:

 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid bij inspanning
 • Oedeem (perifeer, maar ook in de buik)
 • Hepatic congestion, waardoor hepatisch pijn kan ontstaan
 • Rechtszijdig hartfalen
 • Ascites

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart, waarbij gelet wordt op:

 • Pansystolisch laagfrequent hartgeruis, het best te horen op de plek van de tricuspidalisklep (4e/5e ICR rechts). Het geruist neemt toe met inspiratie en af met verstrijken: teken van Carvallo. 
 • Een derde hartgeluid kan ook aanwezig zijn en in intensiteit toenemen met inspiratie, ook het best hoorbaar in de 4e/5e ICR rechts.
 • Grote V-golven en J-golven

Aanvullend onderzoek

 • Echo: hartklepbeoordeling
 • Slokdarmecho: indien hartkleppen nog beter gevisualiseerd moeten worden
 • Röntgenfoto: vergroting van de rechterventrikel

Behandeling
Vaak is het een secundair probleem en er wordt dan gekeken naar de oorzaak die ten grondslag van de tricuspidalisinsufficiëntie ligt. Als deze oorzaak verholpen wordt, lost de insufficiëntie zich vaak ook op. Soms moet aandoening van de klep zelf ook behandeld worden.

Operatief

 • Een ring wordt om de klep geplaatst om de verwijding te verhelpen
 • Mechanische of biologische kunstklep
  • Bij een kunstklep of donorklep hebben patiënten verhoogd risico op endocarditis, infectie aan de binnenkant van het hart. Uit voorzorg moeten zij antibiotica gebruiken voorafgaand aan sommige ingrepen (zoals aan het gebit). 
  • Patiënten met een kunstklep moeten levenslang anticoagulantia gebruiken. 

Prognose
De prognose is minder gunstig voor mannen dan voor vrouwen. Overlevingspercentages zijn afhankelijk van de ernst van de insufficiëntie: bij MI of dilatatie kan dit tot wel 50% zijn in 5 jaar. Bij een behandeling van de kleppen middels operatie is er een mortaliteit van ±10% bij 30 dagen. Als de aandoening secundair is, dan wordt de prognose bepaald door de primaire aandoening.

Bronnenlijst

 1. Anoniem. Tricuspidalisafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/tricuspidalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30

 2. Anoniem. Tricuspidalis insufficiëntie. Beschikbaar via:  https://nl.qaz.wiki/wiki/Tricuspid_insufficiency Geraadpleegd op 2020 december 30

 

Tricuspidalisstenose
Stenose is het falen van een klep om volledig te openen, wat de doorstroming belemmert. Hierdoor kan bloed dus minder goed van het rechteratrium naar de rechterventrikel stromen. Bloed hoopt zich op in het rechteratrium, hierdoor wordt een verhoogde rechteratriumdruk gecreeërd. Afwijkingen enkel aan de tricuspidalisklep zijn zeldzaam en komen meestal in combinatie met andere hart- of klepproblemen voor. De stenose kan aangeboren of verworven zijn. Indien het verworven is komt het vaak door acuut reuma, wat leidt tot vergroeiing van de klepslippen of door een trombus of een gezwel op de hartklep (myxoom). 

Anamnese
De hartklepafwijking kan lang asymptomatisch blijven, de symptomen uiten zich pas als de afwijking aan de tricuspidalisklep ernstig genoeg is in:

 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid bij inspanning
 • Perifeer oedeem en in de buik
 • Paarse blos
 • Longoedeem
 • Ascites
 • Hartkloppingen
 • Hepatomegalie
 • Verhoogde pulmonale druk
 • Atriumfibrilleren

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart waarbij gelet wordt op een hartgeruis (4e/5e ICR links parasternaal) bij inspiratie en mogelijk een atriale flutter. Ook kan een 'opening snap' gehoord worden.

  Aanvullend onderzoek

  Het is belangrijk om de hartkleppen te beoordelen via een echo. Om een nog duidelijker beeld van de hartklep te krijgen kan een echo via slokdarm nodig zijn. 

  • ECG
  • Hart-echo
  • Thorax-foto

  Voor de diagnose is de echo de gouden standaard.

  Behandeling
  Vaak is het dus een secundair probleem, er wordt gekeken naar de oorzaak die ten grondslag van de tricuspidalisstenose ligt. Als deze oorzaak verholpen wordt, lost de insufficiëntie zich vaak ook op. Soms moet aandoening van de klep zelf ook behandeld worden. Verder kan medicamenteus worden ingegrepen waarbij wordt gelet op het voorkomen van acuut reuma door antibiotica en normalisering van hartritmestoornissen door bètablokkers en diuretica. 

  Operatief

  • Percutane ballondilatatie
  • Chirurgische klepcorrectie
  • Klepvervanging door een biologische klep
  • Klepvervanging door een kunstklep

  Bronnenlijst

  1. Anoniem. Tricuspidalisafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/tricuspidalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30

  2. Anoniem. Tricuspidalis-stenose. Beschikbaar via: https://consumed.nl/ziekten/tricuspidalis-stenose Geraadpleegd op 2020 december 30

   

  Pulmonalisinsufficiëntie
  Insufficiëntie is het gevolg van het niet volledig sluiten van een klep, waardoor een omgekeerde stroom mogelijk is. Een afwijking aan de pulmonalisklep is zeldzaam. Een lekkage van de pulmonalisklep kan ontstaan door een verhoogde druk in de bloedvaten van de longen door bijvoorbeeld endocarditis. Vaak is het een congenitale afwijkingen, bijvoorbeeld bij het syndroom van Turner, syndroom van Williams, rubella-infectie of in het tetralogie van Fallot.

  Anamnese
  De hartklepafwijking kan lang onopgemerkt en asymptomatisch blijven. Je kan letten op:

  • Benauwdheid (tijdens inspanning; dyspneu d'effort)
  • Vermoeidheid (tijdens inspanning)
  • Oedeem, met name perifeer oedeem
  • Hartkloppingen of hartritmestoornis
  • Duizeligheid
  • Ascites

  Lichamelijk onderzoek

  Auscultatie van het hart waarbij een hartgeruis (2e ICR links parasternaal) gehoord kan worden. Ook kan een ejectie-klik gehoord worden, die zelfs 'in de linkerschouder' gehoord kan worden. Een split S2 kan ook gehoord worden.

  Aanvullend onderzoek

  • ECG en X-thorax
   • Verschillende observaties, zoals post-stenose dilatatie, rechteratrium dilatatie, P-pulmonale, rechterventrikelhypertrofie en RBBB.
  • Echo van het hart of een slokdarmecho

  Behandeling
  Geschiedt middels een pulmonale valvuloplastie of een valvotomie.

  Bronnenlijst

  1. Anoniem. Pulmonalisklepafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/pulmonalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30.

  2. Anoniem. Pulmonalisklepaandoening. Beschikbaar via: https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/aandoeningen/pulmonalisklep-aandoening/pulmonalisklep-aandoening Geraadpleegd op 2020 december 30

   

  Pulmonalisstenose
  De pulmonalisklep bevindt zich tussen de rechterventrikel en de longslagader. Bij een stenose is de hartklep vernauwd en kan bloed minder goed van de rechterventrikel naar de longslagader stromen.Een afwijking aan de pulmonalisklep is zeldzaam. Een belangrijke oorzaak is een aangeboren hartafwijking waardoor er vernauwing optreedt (pulmonalisstenose).

  Anamnese
  De hartklepafwijking kan lang onopgemerkt blijven, maar je kan letten op:

  • Benauwdheid (tijdens inspanning; dyspneu d'effort)
  • Vermoeidheid (tijdens inspanning)
  • Oedeem (perifeer vooral)
  • Hartkloppingen of hartritmestoornis
  • Duizeligheid

  Lichamelijk onderzoek

  Auscultatie van het hart waarbij een hartgeruis (2e ICR links parasternaal) optreedt middels een decrescendo manier. Ook kan een hoge hartslag geobserveerd worden.

  Aanvullend onderzoek

  • Echo van het hart
   • Ernst van de vernauwing kan worden bepaald
  • Slokdarmecho
   • Bepaling of de klep reparatie nodig heeft of vervangen moet worden
  • ECG
   • Zwaardere belasting voor de rechterventrikel kan hiermee zichtbaar worden gemaakt.
  • CT
   • Indien er meer details over de klep nodig zijn.
  • MRI
   • Indien er meer details over de klep nodig zijn.

  Behandelplan
  Niet-medicamenteus
  Het kan zo zijn dat een pulmonalisstenose zich vanzelf oplost. Zodra de stenose merkbaar is, is het vaak al zo ernstig dat een niet-medicamenteuze oplossing niet helpt.

  Medicamenteus
  Bètablokkers (ook calcium antagonisten en diuretica?)

  Operatief

  • Percutane ballondilatatie
  • Hartklepoperatie
  • Klepvervanging door een kunstklep of biologische klep

  Bronnenlijst

  1. Anoniem. Pulmonalisklepafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/pulmonalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30.

  1. Anoniem. Pulmonalisklepaandoening. Beschikbaar via: https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/aandoeningen/pulmonalisklep-aandoening/pulmonalisklep-aandoening Geraadpleegd op 2020 december 30

  2. Anoniem. Pulmonaalklepstenose. Beschikbaar via: https://www.hetwkz.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/pulmonaalklepstenose Geraadpleegd op 2020 december 30.