Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Cardiologie » Tricuspidalisstenose

Tricuspidalisstenose

Stenose is het falen van een klep om volledig te openen, wat de doorstroming belemmert. Hierdoor kan bloed dus minder goed van het rechteratrium naar de rechterventrikel stromen. Bloed hoopt zich op in het rechteratrium, hierdoor wordt een verhoogde rechteratriumdruk gecreeërd. Afwijkingen enkel aan de tricuspidalisklep zijn zeldzaam en komen meestal in combinatie met andere hart- of klepproblemen voor. De stenose kan aangeboren of verworven zijn. Indien het verworven is komt het vaak door acuut reuma, wat leidt tot vergroeiing van de klepslippen of door een trombus of een gezwel op de hartklep (myxoom). 

 

Anamnese

De hartklepafwijking kan lang asymptomatisch blijven, de symptomen uiten zich pas als de afwijking aan de tricuspidalisklep ernstig genoeg is in:

 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid bij inspanning
 • Perifeer oedeem en in de buik
 • Paarse blos
 • Longoedeem
 • Ascites
 • Hartkloppingen
 • Hepatomegalie
 • Verhoogde pulmonale druk
 • Atriumfibrilleren
 • Nekpulsaties

Differentiaal diagnose

 • Pericarditis
 • Endocarditis
 • Tricuspidalis atresie
 • Atriale myxoma

 

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart waarbij gelet wordt op een hartgeruis (4e/5e ICR links parasternaal) bij inspiratie en mogelijk een atriale flutter. Ook kan een 'opening snap' gehoord worden. Het geruis van een klepaandoening wordt gegradeerd volgens Levine van I tot VI (tabel 1). De gradering wordt genoteerd als 'graad/VI'.

Gradering Beschrijving
I   Heel moeilijk te horen en mogelijk alleen bij een ervaren cardioloog. Het is niet altijd te horen. Geen thrill.  
II   Zacht. Altijd te horen. Geen thrill.  
III   Mild. Geen thrill.  
IV   Hard. Mogelijk met voelbare thrill.  
V   Erg hard. Thrill aanwezig. Te horen wanneer stethoscoop deels iets van het lichaam wordt gehouden.  
VI   Zeer hard. Thrill aanwezig. Te horen zonder stethoscoop.

Tabel 1: de gradering van geruis volgens Levine.

 

Aanvullend onderzoek

Het is belangrijk om de hartkleppen te beoordelen via een echo. Om een nog duidelijker beeld van de hartklep te krijgen kan een echo via slokdarm nodig zijn. Verder kunnen de volgende onderzoeken uitgevoerd worden:

 • Labonderzoek
  • Hierbij kan gekeken worden naar verhoogde witte bloedcellen (WBC) om infectieuze oorzaken uit te sluiten. Daarnaast kan gekeken worden naar een hoge hemoglobine.
 • ECG
  • Hartritmestoornissen kunnen hierop gezien worden. Zo niet, kan er sprake zijn van vergrote rechter atrium: hoge P-toppen op II, III en aVF.
 • Thorax-foto
  • Het hart kan hierbij vergroot zijn (cardiomegalie), waarbij een vergroot rechter atrium op de voorgrond staat.

Voor de diagnose is de echo de gouden standaard.

 

Behandeling

Vaak is het dus een secundair probleem, er wordt gekeken naar de oorzaak die ten grondslag van de tricuspidalisstenose ligt. Als deze oorzaak verholpen wordt, lost de insufficiëntie zich vaak ook op. Soms moet aandoening van de klep zelf ook behandeld worden. Verder kan medicamenteus worden ingegrepen waarbij wordt gelet op het voorkomen van acuut reuma door antibiotica en normalisering van hartritmestoornissen door bètablokkers en diuretica. 

Operatief

 • Percutane ballondilatatie
 • Chirurgische klepcorrectie
 • Klepvervanging door een biologische klep
 • Klepvervanging door een kunstklep

 

Prognose

De mortaliteit is op basis van de oorzaak. Gemiddeld ligt het rond de 5%.

 

Bronnenlijst

 1. Tricuspidalisafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/tricuspidalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30
 2. Tricuspidalis-stenose. Beschikbaar via: https://consumed.nl/ziekten/tricuspidalis-stenose Geraadpleegd op 2020 december 30