Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Cardiologie » Pulmonalisstenose

Pulmonalisstenose

De pulmonalisklep bevindt zich tussen de rechterventrikel en de longslagader. Bij een stenose is de hartklep vernauwd en kan bloed minder goed van de rechterventrikel naar de longslagader stromen. Een afwijking aan de pulmonalisklep is zeldzaam. Een belangrijke oorzaak is een aangeboren hartafwijking waardoor er vernauwing optreedt.

 

Anamnese

De hartklepafwijking kan lang onopgemerkt blijven. Milde stenose vertoont daarnaast vaak geen symptomen, maar je kan letten op:

 • Benauwdheid
 • Dyspneu d'effort
 • Vermoeidheid
 • Oedeem (perifeer vooral)
 • Hartkloppingen of hartritmestoornis
 • Duizeligheid

Klachten zijn vaak erger door inspanning.

Differentiaal diagnose

 

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart waarbij een hartgeruis (2e ICR links parasternaal) optreedt middels een decrescendo manier. Ook kan een hoge hartslag (tachycardie) geobserveerd worden. Het geruis van een klepaandoening wordt gegradeerd volgens Levine van I tot VI (tabel 1). De gradering wordt genoteerd als 'graad/VI'.

Gradering Beschrijving
I   Heel moeilijk te horen en mogelijk alleen bij een ervaren cardioloog. Het is niet altijd te horen. Geen thrill.  
II   Zacht. Altijd te horen. Geen thrill.  
III   Mild. Geen thrill.  
IV   Hard. Mogelijk met voelbare thrill.  
V   Erg hard. Thrill aanwezig. Te horen wanneer stethoscoop deels iets van het lichaam wordt gehouden.  
VI   Zeer hard. Thrill aanwezig. Te horen zonder stethoscoop.

Tabel 1: de gradering van geruis volgens Levine.


Aanvullend onderzoek

Een heel karakteristieke bevinding, zelfs als het mild is, is distensie van de hoofd- of zijtakken van de longslagaders veroorzaakt door poststenotische dilatatie. Het hart vertoont vaak geen cardiomegalie. Onderzoek kan bestaan uit:

 • Echo van het hart
  • Ernst van de vernauwing kan worden bepaald
 • Slokdarmecho
  • Bepaling of de klep reparatie nodig heeft of vervangen moet worden
 • ECG
  • Zwaardere belasting voor de rechterventrikel kan hiermee zichtbaar worden gemaakt.
 • CT
  • Indien er meer details over de klep nodig zijn.
 • MRI
  • Indien er meer details over de klep nodig zijn.

 

Behandeling

Niet-medicamenteus
Het kan zo zijn dat een pulmonalisstenose zich vanzelf oplost. Zodra de stenose merkbaar is, is het vaak al zo ernstig dat een niet-medicamenteuze oplossing niet helpt.

Medicamenteus
Gericht op het verlagen van de druk op de rechterhart: bètablokkers (ook calcium antagonisten en diuretica?)

Operatief

 • Percutane ballondilatatie
 • Hartklepoperatie
 • Klepvervanging door een kunstklep of biologische klep

 

Bronnenlijst

 1. Pulmonalisklepafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/pulmonalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30.
 2. Pulmonalisklepaandoening. Beschikbaar via: https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/aandoeningen/pulmonalisklep-aandoening/pulmonalisklep-aandoening Geraadpleegd op 2020 december 30
 3. Pulmonaalklepstenose. Beschikbaar via: https://www.hetwkz.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/pulmonaalklepstenose Geraadpleegd op 2020 december 30.