Always laugh when you can, it is cheap medicine.

Home » Coschappen » Cardiologie » Pulmonalisinsufficiëntie

Pulmonalisinsufficiëntie

Insufficiëntie is het gevolg van het niet volledig sluiten van een klep, waardoor een omgekeerde stroom mogelijk is. Een afwijking aan de pulmonalisklep is zeldzaam. Een lekkage van de pulmonalisklep kan ontstaan door een verhoogde druk in de bloedvaten van de longen door bijvoorbeeld endocarditis. Vaak is het een congenitale afwijkingen, bijvoorbeeld bij het syndroom van Turner, syndroom van Williams, rubella-infectie of in het tetralogie van Fallot.

 

Anamnese

De hartklepafwijking kan lang onopgemerkt en asymptomatisch blijven. Je kan letten op:

  • Benauwdheid (tijdens inspanning; dyspneu d'effort)
  • Vermoeidheid (tijdens inspanning)
  • Oedeem, met name perifeer oedeem
  • Hartkloppingen of hartritmestoornis
  • Duizeligheid
  • Ascites
  • (Rechtszijdig) hartfalen

Differentiaal diagnose

 

Lichamelijk onderzoek

Auscultatie van het hart waarbij een hartgeruis (2e ICR links parasternaal) gehoord kan worden. Ook kan een ejectie-klik gehoord worden, die zelfs 'in de linkerschouder' gehoord kan worden. Een split S2 kan ook gehoord worden. Er kan sprake zijn van distensie van de vena jugularis.
Het geruis van een klepaandoening wordt gegradeerd volgens Levine van I tot VI (tabel 1). De gradering wordt genoteerd als 'graad/VI'.

Gradering Beschrijving
I   Heel moeilijk te horen en mogelijk alleen bij een ervaren cardioloog. Het is niet altijd te horen. Geen thrill.  
II   Zacht. Altijd te horen. Geen thrill.  
III   Mild. Geen thrill.  
IV   Hard. Mogelijk met voelbare thrill.  
V   Erg hard. Thrill aanwezig. Te horen wanneer stethoscoop deels iets van het lichaam wordt gehouden.  
VI   Zeer hard. Thrill aanwezig. Te horen zonder stethoscoop.

Tabel 1: de gradering van geruis volgens Levine.


Aanvullend onderzoek

Er kan een ECG en X-thorax worden gedaan met verschillende observaties zoals post-stenose dilatatie, rechteratrium dilatatie, P-pulmonale, rechterventrikelhypertrofie en RBBB. Daarnaast kan voor nauwkeurigere diagnose een echo van het hart of een slokdarmecho worden uitgevoerd.

 

Behandeling

Vaak is dit gericht op het verlagen van de druk op de rechterkant van het hart. Daarnaast kan er gefocust worden om de onderliggende oorzaak te behandelen. Tot slot kan een operatie worden uitgevoerd, hoewel zeldzaam, middels een pulmonale valvuloplastie of een valvotomie.

 

Bronnenlijst

  1. Pulmonalisklepafwijkingen. Beschikbaar via: https://hartlongcentrum.nl/behandelingen/pulmonalisklepafwijkingen/ Geraadpleegd op 2020 december 30.
  2. Pulmonalisklepaandoening. Beschikbaar via: https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/aandoeningen/pulmonalisklep-aandoening/pulmonalisklep-aandoening Geraadpleegd op 2020 december 30