Home » Coschappen » Anesthesiologie » Inspanningstolerantie

Inspanningstolerantie

Voorafgaand aan een electieve operatie komt een patiënt op het preoperatief spreekuur. Hier wordt onder ander een inschatting gemaakt van de inspanningstolerantie, ofwel: is de patiënt fit genoeg om onder narcose te gaan. Om deze inspanningstolerantie in kaart te brengen wordt er gebruikt gemaakt van de Metabole Equivalent van een Taak (MET) score: dit is een gevalideerde en aanbevolen methode voor cardiovasculaire beoordeling.

Een MET (figuur 1) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid zuurstof die een persoon in rust verbruikt en staat gelijk aan ongeveer 3.5mL O2/kg/min. De MET-score kan voor patiënten vertaald worden naar activiteiten die in het dagelijks leven gedaan worden. Een MET-score van 1 staat gelijk aan beperkte activiteiten (eten, zelf aankleden) terwijl een MET-score van 8 betekent dat iemand zwaar lichamelijk werk kan verrichten. In het algemeen wordt er gezegd dat een MET-score <4 wijst op een slechte functionele capaciteit en is geassocieerd met hogere perioperatieve complicaties en mortaliteit. Daarnaast wordt een slechte lichamelijke conditie in verband gebracht met slechte perioperatieve resultaten. De functionele fysieke activiteit van een patiënt wordt meestal beoordeeld door middel van vragenlijsten of in gesprekken om een ​​schatting van de MET-score mogelijk te maken. Dit vormt de kernbeoordeling van preoperatieve evaluatie voor grote niet-cardiale chirurgie.

Figuur 1: verschillende METs.

Bron: Zambouri, s., 2021. Preoperative evaluation and preparation for anesthesia and. [online] Semanticscholar.org. Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/Preoperative-evaluation-and-preparation-for-and-Zambouri/7205016ee7df018a4c9ccad533cb8c125667bca2> [Accessed 16 April 2021].

 

Bronnenlijst

  1. P.J. Hennis HPAvD, W.A. van Klei. Leerboek anesthesiologie: Bohn Stafleu van Loghum; 2018.
  2. Morris CK, Myers J, Froelicher VF, Kawaguchi T, Ueshima K, Hideg A. Nomogram based on metabolic equivalents and age for assessing aerobic exercise capacity in men. J Am Coll Cardiol. 1993;22(1):175-82.
  3. Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, Anker S, Bøtker HE, Hert SD, et al. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J. 2014;35(35):2383-431.
  4. Jetté M, Sidney K, Blümchen G. Metabolic equivalents (METS) in exercise testing, exercise prescription, and evaluation of functional capacity. Clin Cardiol. 1990;13(8):555-65.
  5. van Remoortel H, Camillo CA, Langer D, Hornikx M, Demeyer H, Burtin C, et al. Moderate intense physical activity depends on selected Metabolic Equivalent of Task (MET) cut-off and type of data analysis. PLoS One. 2013;8(12):e84365.
  6. Reilly DF, McNeely MJ, Doerner D, Greenberg DL, Staiger TO, Geist MJ, et al. Self-reported exercise tolerance and the risk of serious perioperative complications. Arch Intern Med. 1999;159(18):2185-92.
  7. Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, Barnason SA, Beckman JA, Bozkurt B, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014;64(22):e77-137.
  8. Wiklund RA, Stein HD, Rosenbaum SH. Activities of daily living and cardiovascular complications following elective, noncardiac surgery. Yale J Biol Med. 2001;74(2):75-87.
  9. Wilson RJ, Davies S, Yates D, Redman J, Stone M. Impaired functional capacity is associated with all-cause mortality after major elective intra-abdominal surgery. Br J Anaesth. 2010;105(3):297-303.